12 Ocak 2014 A2 Sınıfı Ehliyet Sınavı


Yönergeler

Sınavı ilk defa çözecekseniz lütfen okuyunuz.

Sınavı telefonunuzdan çözüyorsanız daha iyi görünüm için mobil cihazınızı yatay olarak kullanınız.

Başarılar!

Sitemizde her sayfada yalnızca bir adet reklam yayınlanmaktadır.
Sunucu masraflarının yüksek olması sebebiyle bu site için
Adblock eklentinizi devredışı bırakırsanız seviniriz.
Saygılar Sevgiler =)
Trafik
1.

Bir aracın yolcu indirmek amacıyla kısa süreli durdurulmasına ne denir?

Durma
Duraklama
Bekleme
Park etme
2.

Aralıklı olarak yanıp sönen sarı ışıkta ne yapılır?

Yavaş ve dikkatli geçilir.
Durulur, yol kontrol edildikten sonra geçilir.
Yolun açık olduğunu bildirdiği için hızlı geçilir.
Yolun kapalı olduğunu bildirdiği için bu yola girilmez.
3.

Şekildeki araçlardan hangileri beklemelidir?

1 ve 3
2 ve 3
2 ve 4
3 ve 4
4.

Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?

Taşıt yolunun soldan daralacağını
Taşıt yolunun sağdan daralacağını
Taşıt yolunun her iki taraftan daralacağını
İki yönlü yoldan tek yönlü yola girileceğini
5.

Taşıt yolunun sağ ve soluna konan şekildeki trafik işaretleri sürücüye neyi bildirir?

Yolun daralmakta olduğunu
200 m ileride köprü olduğunu
200 m ileride kavşak olduğunu
200 m ileride demir yolu hemzemin geçidi olduğunu
6.

Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?

Yolda çalışma olduğunu
Girişi olmayan yola yaklaşıldığını
Kontrollü demir yolu geçidine yaklaşıldığını
Kontrolsüz demir yolu geçidine yaklaşıldığını
5
Trafik
7.

Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini yasaklar?

U dönüşü yapmayı
Sola dönmeyi
Geri gitmeyi
Park etmeyi
8.

Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi tali yolda bulunur?

9.

Aracın 2 saniyede gideceği yol uzunluğu, hangi mesafenin belirlenmesinde kullanılır?

Geçiş mesafesi
Takip mesafesi
Görüş mesafesi
İntikal mesafesi
10.

Aksine bir durum yoksa, otoyollarda yolcu sepetsiz iki tekerlekli motosikletlerin azami hız sınırı saatte kaç kilometredir?

70
80
90
100
11.

Şekildeki motosiklet sürücüsünün önündeki taşıtı geçmesi yasaktır.

Bu durumu sürücüye bildiren aşağıdakilerden hangisidir?

Devamlı yol çizgisi
Diğer taşıt sürücüsü
Takip mesafesi kuralı
Hız kontrolü yapan uyarı cihazları
12.

Aşağıdaki durumların hangisinde araçların sağından geçilebilir?

Trafik zorunluluğu nedeniyle bekleyen araçların
Çıkış eğimli yollardaki araçların
Konvoy oluşturmuş araçların
Yavaş seyreden araçların
6
Trafik
13.

Şekildeki gibi sola dönüş yapacak olan sürücü, aşağıdakilerden hangilerini yapmalıdır?

I- Sola dönüş lambasını yakmalı
II- Hızını azaltmalı
III- Geniş bir kavisle dönmeli

Yalnız I
I ve II
II ve III
I, II ve III
14.

Şekildeki kontrolsüz kavşakta ilk geçiş hakkını hangi araç kullanmalıdır?

Traktör
Otomobil
Kamyonet
Motosiklet
15.

Şekle göre 2 numaralı aracın sürücüsü ne yapmalıdır?

Hızını artırıp kavşağa girmeli
Geçiş hakkını kendi kullanmalı
1 numaralı aracın dönüşünü beklemeli
Geçiş hakkını 1 numaralı araca vermeli
16.

Şekildeki kara yolu üzerinde soru işareti (?) ile gösterilen, çizgilerle belirlenmiş alana ne ad verilir?

Banket
Yaya yolu
Bisiklet yolu
Yaya geçidi
7
Trafik
17.

Aşağıdakilerin hangisinde dönüş ışıklarının kullanılması yasaktır?

Sürücülere "geç" mesajının verilmesinde
Kavşaklarda sağa ve sola dönüşlerde
Park yerlerine giriş ve çıkışlarda
Şerit değiştirmelerde
18.

Öğrenci servislerinde diğer taşıtlardan farklı olarak aşağıdakilerden hangisi bulunur?

Park lambası ve sis ışıkları
Park lambası ve ilk yardım çantası
Park lambası ve yangın söndürücü
Okul taşıtı yazısı ve DUR ışıklı işareti
19.

I- Motosiklet
II- Motorlu bisiklet
III- Lastik tekerlekli traktör

A2 sınıfı sürücü belgesi ile yukarıdaki taşıtlardan hangileri sürülebilir?

Yalnız I
I ve II
II ve III
I, II ve III
20.

Aşağıdakilerden hangisi çevre kirliliğinin azalmasına olumlu katkı sağlar?

Kurşun oranı yüksek yakıt kullanılması
Araç egzozlarının delik ve hasarlı olması
Araç bakımlarının düzenli olarak yaptırılması
Trafik yoğunluğu nedeniyle trafik akışının çok yavaş olması
8
Sitemizde her sayfada yalnızca bir adet reklam yayınlanmaktadır.
Sunucu masraflarının yüksek olması sebebiyle bu site için
Adblock eklentinizi devredışı bırakırsanız seviniriz.
Saygılar Sevgiler =)