12 Ocak 2014 B Sınıfı Ehliyet Sınavı


Yönergeler

Sınavı ilk defa çözecekseniz lütfen okuyunuz.

Sınavı telefonunuzdan çözüyorsanız daha iyi görünüm için mobil cihazınızı yatay olarak kullanınız.

Başarılar!

Sitemizde her sayfada yalnızca bir adet reklam yayınlanmaktadır.
Sunucu masraflarının yüksek olması sebebiyle bu site için
Adblock eklentinizi devredışı bırakırsanız seviniriz.
Saygılar Sevgiler =)
Trafik
1.

Kara yolunda insan, hayvan ve yük taşımaya yarayan araçlara ne ad verilir?

Taşıt
Tren
Ulaşım
Taşıma
2.

Şekildeki ışıklı trafik işaret cihazında, yeşil ışık ve kırmızı oklu ışık birlikte yanmaktadır.

Bu durumda sürücülerin aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?

Düz gitmeleri
Sağa döneceklerse beklemeleri
Düz gideceklerse beklemeleri
Yol açıksa sola dönüş yapmaları
3.

Trafik görevlisinin geceleyin ışıklı işaret çubuğunu şekildeki gibi hareket ettirmesinin sürücüler için anlamı nedir?

Dur işareti
Dönüş işareti
Yavaşlatma işareti
Hızlandırma işareti
4.

Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisine yaklaşıldığını bildirir?

Demir yolu alt geçidine
Demir yolu üst geçidine
Kontrollü demir yolu geçidine
Kontrolsüz demir yolu geçidine
5.

Şekildeki trafik işaretinin anlamı nedir?

Açılan köprü
Sola tehlikeli viraj
Soldan daralan kaplama
Sola tehlikeli devamlı viraj
6.

Şekildeki trafik işareti neyi bildirir?

Kamyonlar için geçme yasağı sonunu
Karşıdan gelene yol verilmesi gerektiğini
Kamyonlar için geçme yasağı başlangıcını
Öndeki taşıtın geçilmesinin yasak olduğunu
7.

Şekilde verilenlerden hangileri gabari ile ilgilidir?

Yalnız I
I ve II
II ve III
I, II ve III
8.

Bir şoförün, ticari amaçla aşağıdakilerden hangisini 24 saatlik herhangi bir süre içinde; toplam olarak 9 saatten ve devamlı olarak 4,5 saatten fazla sürmesi yasaktır?

4
Trafik
9.

Koşulların uygun olması hâlinde sürücü kesik yol çizgileri boyunca aşağıdakilerden hangisini yapabilir?

Diğer şeride geçemez.
Önündeki aracı geçebilir.
Takip mesafesini azaltabilir.
Sol şeritte sürekli seyredebilir.
10.

Aksine bir işaret bulunmadıkça, otoyolda otomobiller için azami hız saatte kaç kilometredir?

80
100
110
120
11.

Şekle göre tek yönlü yolda 3 numaralı aracın sürücüsü, şerit değiştirebilmek için aşağıdakilerden hangisinin gerçekleşmesini beklemelidir?

5 numaralı aracın geçmesini
4 numaralı aracın yavaşlamasını
1 numaralı aracın sağa geçmesini
2 numaralı aracın şerit değiştirmesini
12.

"88-89 Kuralı" olarak bilinen ve bu sayıları ardı ardına söylemek için geçen sürede alınan yol aşağıdakilerden hangisini ifade etmektedir?

Fren mesafesini
Duruş mesafesini
Takip mesafesini
İntikal mesafesini
13.

Şekildeki gibi bir karşılaşmada ilk geçiş hakkını hangisi kullanmalıdır?

Yaya
Traktör
Otomobil
Motosiklet
14.

Geceleri kara yolunda seyrederken, resimde görüldüğü gibi karşı yönden gelen araç sürücülerinin ve kara yolunu kullanan diğer kişilerin gözlerini kamaştırmamak için uzağı gösteren ışıkların yerine hangisi yakılmalıdır?

Sis ışıkları
Park ışıkları
Yakını gösteren ışıklar
Acil uyarı ışıkları
5
Trafik
15.

Şekildeki kontrolsüz kavşakta karşılaşan araçların geçiş hakkı sıralaması nasıl olmalıdır?

1 - 2 - 3
2 - 1 - 3
3 - 1 - 2
3 - 2 - 1
16.

Sürücülerin aşağıdaki davranışlarından hangisi yanlıştır?

Yağışlı havalarda normal hızın altında seyretmeleri
Yol boş olsa bile iki şeridi birden kullanmamaları
Ani yön değiştirerek yayaları şaşırtmaları
Yol ortasında yolcu indirip bindirmemeleri
17.

Kontrollü demir yolu geçidine yaklaşan sürücü nasıl hareket etmelidir?

İnmiş bariyer varsa geçide girmeli
Yol açıksa hızlı geçerek uzaklaşmalı
Bariyer inmekte ise dikkatli ve hızlı geçmeli
Hızını azaltıp, bariyerin izin vermesi hâlinde uygun hızla geçmeli
18.

Aşağıdakilerden hangisinin otoyolda sürülmesi yasaktır?

19.

Aşağıdaki hâllerin hangisinde araçların teknik muayenelerinin yaptırılması zorunludur?

Sahibi değiştiğinde
Sigorta süresi bittiğinde
Tescil belgesi değiştirildiğinde
Üzerinde teknik değişiklik yapıldığında
20.

Şekle göre, hangi numaralı araç sürücüsünün davranışı asli kusurlu hâllerden sayılır?

1
2
3
4
21.

Aşağıdakilerden hangisi atıkların çevreye verdiği zararlardan biri değildir?

Kötü koku yayması
Çirkin görünüm arz etmesi
Toplanıp işlenerek tekrar kullanılabilir hâle getirilmesi
Hastalık bulaştıran zararlıların üremesine sebep olması
6
Sitemizde her sayfada yalnızca bir adet reklam yayınlanmaktadır.
Sunucu masraflarının yüksek olması sebebiyle bu site için
Adblock eklentinizi devredışı bırakırsanız seviniriz.
Saygılar Sevgiler =)