12 Temmuz 2014 B Sınıfı Ehliyet Sınavı


Yönergeler

Sınavı ilk defa çözecekseniz lütfen okuyunuz.

Sınavı telefonunuzdan çözüyorsanız daha iyi görünüm için mobil cihazınızı yatay olarak kullanınız.

Başarılar!

Sitemizde her sayfada yalnızca bir adet reklam yayınlanmaktadır.
Sunucu masraflarının yüksek olması sebebiyle bu site için
Adblock eklentinizi devredışı bırakırsanız seviniriz.
Saygılar Sevgiler =)
Trafik
1.

Trafik için kamunun yararlanmasına açık olan arazi şeridi, köprüler ve alanlara ne ad verilir?

Şerit
Kara yolu
Geçiş yolu
Bağlantı yolu
2.

Aksine bir durum yoksa, ışıklı trafik işaret cihazında yeşil ışık yanmakta ise sürücü ne yapmalıdır?

Durmadan dikkatli geçmeli
Sağdan gelen araçların geçmesini beklemeli
Durmalı, yolu kontrol ettikten sonra geçmeli
İlk geçiş hakkı yayaların olduğu için beklemeli
3.

Akan trafikte, trafik görevlisinin hangi hareketi "daha önce açık olan yolun kapanacağı, kapalı olan yolun ise açılacağı" anlamındadır?

4.

Aşağıdakilerden hangisi tehlikeli viraj yön levhasıdır?

5.

Şekildeki trafik işaretinin anlamı nedir?

Ehli hayvanlar giremez.
Ehli hayvanlar geçebilir.
Vahşi hayvanlar giremez.
Vahşi hayvanlar geçebilir.
6.

Şekildeki trafik işaretinin anlamı nedir?

Tünel yaklaşımı
Sola mecburi yön
Dönel kavşak yaklaşımı
Sola tehlikeli devamlı viraj
7.

Şekildeki trafik işaretinin bulunduğu yola aşağıdaki taşıtlardan hangisi girebilir?

Otobüs
Motosiklet
Kamyon
Otomobil
8.

Aşağıdakilerden hangisi yol ver işaretidir?

9.

Taşıt yolu üzerine çizilen şekildeki çizgilerin anlamı nedir?

Yaya geçidi
Bisiklet yolu
Taralı alana girilmez
Yavaşlama uyarı çizgileri
4
Trafik
10.

Ticari amaçla şehirler arası yolda yük ve yolcu taşımacılığı yapan şoförlerin 4,5 saat devamlı araç kullandıktan sonra en az kaç dakika dinlenmeleri gerekir?

45
35
25
20
11.

Aksine bir işaret yoksa, yerleşim yeri dışındaki şehirler arası çift yönlü kara yollarında aşağıdakilerden hangisinin azami hızı 90 km/saat olmalıdır?

12.

Aksine bir durum yoksa, saatte 100 kilometre hızla seyreden sürücü, önündeki araca en fazla kaç metre yaklaşabilir?

20
30
40
50
13.

Şekildeki kavşakta aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?

1 numaralı aracın sola dönüş yapması
3 numaralı aracın sola dönüş yapması
2 numaralı aracın sağa dönüş yapması
1 numaralı aracın durmadan kavşağa girmesi
14.

Şekildeki trafik kazası aşağıdakilerden hangisine uyulmaması sonucu meydana gelmiş olabilir?

Takip mesafesine
Kavşaklarda ilk geçiş hakkına
Farların kullanılacağı yer ve hâllere
Geçiş üstünlüğü bulunan araçlara yol verilmesi kuralına
15.

Şerit değiştirmek isteyen şekildeki 1 numaralı aracın sürücüsü, sola sinyal vermeden önce aşağıdakilerden hangisini mutlaka yapmalıdır?

Uzun hüzmeli farları yakarak seyretmeli
2 numaralı aracın geç işaretini beklemeli
İç ve dış aynalardan trafik durumunu kontrol etmeli
2 numaralı araca takip mesafesinden daha fazla yaklaşmalı
5
Trafik
16.

Eğimli iki yönlü dar yollarda karşılaşan araç sürücüleri için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

İnen araç sürücüsünün çıkan araç sürücüsüne yol vermesi
Çıkan araç sürücüsünün inen araç sürücüsüne yol vermesi
İnen araç sürücüsünün çıkan araç sürücüsünü ikaz edip durdurması
İnen araç sürücüsünün aracın motorunu durdurup, vitesi boşa alması
17.

Geceleyin, görüşün yeterli olmadığı kavşağa yaklaşan sürücü gelişini nasıl haber vermelidir?

Dönüş ışıklarını yakarak
Birkaç defa korna çalarak
Birkaç defa selektör yaparak
Acil uyarı ışıklarını yakarak
18.

Aşağıdakilerden hangisi, trafik işaret levhalarıyla belirlenmiş yaya ve okul geçitlerine yaklaşan sürücünün uyacağı kurallardan biri değildir?

Aracın hızını artırmak
Aracın hızını azaltmak
İlk geçiş hakkını yayalara vermek
Okul geçidi görevlisinin talimatlarına uymak
19.

Ülkemizde, trafik kazalarındaki kusur oranlarının (%) yıllara göre dağılımı tablodaki gibidir?

Bu verilere göre aşağıdakilerden hangisi kesinlikle söylenebilir?

Kara yolları, deniz ve hava yollarına göre daha risklidir.
Kazaların çoğu insan kaynaklıdır.
Toplu taşıma yapılması ülke ekonomisini olumlu yönde etkiler.
Kara yolu ulaşım sistemi, diğer ulaşım sistemlerinden daha çok kullanılmaktadır.
20.

Aşağıdaki durumların hangisinde motorlu aracın kara yolunda sürülmesi yasaktır?

Sürülecek araç başkasına aitse
Kasko sigortası yaptırılmamışsa
Aracın periyodik bakım süresi geçmişse
Sürücü belgesi sürülecek aracın cinsine uygun değilse
21.

Araç kornalarının kullanımı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Korkutmadan uyarması
Ses tonunun sabit olması
Uyarı amacı dışında kullanılması
Rahatsız etmeyecek şekilde kullanılması
6
Sitemizde her sayfada yalnızca bir adet reklam yayınlanmaktadır.
Sunucu masraflarının yüksek olması sebebiyle bu site için
Adblock eklentinizi devredışı bırakırsanız seviniriz.
Saygılar Sevgiler =)