14 Haziran 2014 A2 Sınıfı Ehliyet Sınavı


Yönergeler

Sınavı ilk defa çözecekseniz lütfen okuyunuz.

Sınavı telefonunuzdan çözüyorsanız daha iyi görünüm için mobil cihazınızı yatay olarak kullanınız.

Başarılar!

Sitemizde her sayfada yalnızca bir adet reklam yayınlanmaktadır.
Sunucu masraflarının yüksek olması sebebiyle bu site için
Adblock eklentinizi devredışı bırakırsanız seviniriz.
Saygılar Sevgiler =)
Trafik
1.

Şekildeki kara yoluna ne ad verilir?

Tali yol
Geçiş yolu
Bağlantı yolu
Bölünmüş yol
2.

Şekildeki ışıklı trafik işaret cihazında, kırmızı ışık ve yeşil oklu ışık birlikte yanmaktadır.

Bu durum sürücülere aşağıdakilerden hangisini bildirir?

Düz gidilebileceğini
Sağa dönülebileceğini
Sola dönülebileceğini
Yolun tüm yönlere açık olduğunu
3.

Akan trafikte, trafik görevlisinin hangi hareketi "daha önce açık olan yolun kapanacağı, kapalı olan yolun ise açılacağı" anlamındadır?

4.

Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?

Kaygan yola yaklaşıldığını
Kara yolunun deniz kıyısında bittiğini
Tehlikeli iniş eğimli bir kesime yaklaşıldığını
Taşıt yoluna taş, kaya veya toprak düşebileceğini
5.

Şekildeki trafik işaretini gören sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?

Aracının hızını azaltması
Öndeki aracı geçmemesi
İlk geçiş hakkını yayalara vermesi
Yayaları ikaz ederek geçmesi
6.

Aşağıdakilerden hangisi tehlikeli viraj yön levhasıdır?

7.

Aşağıdakilerden hangisi bütün yasaklama ve kısıtlamaların sona erdiğini bildirir?

4
Trafik
8.

Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisinin bulunduğu yola motosiklet girebilir?

9.

I- Yaya yolunda sürülmesi
II- İkiden fazlasının taşıt yolunun bir şeridinde yanyana sürülmesi
III- Sürücü arkasında yeterli oturma yeri olsa bile bir kişiden fazlasının taşınması
IV- Sürülmeleri esnasında elde paket ve benzerinin taşınması

Motorlu bisiklet, motosiklet ve sürücüleri ile ilgili olarak yukarıda verilenlerden hangilerinin yapılması yasaktır?

Yalnız I
I ve II
II, III ve IV
I, II, III ve IV
10.

Konvoy hâlinde seyreden araçların arasındaki mesafe en az ne kadar olmalıdır?

Takip mesafesi kadar
Araç uzunluğunun üç katı kadar
Trafik ve yol durumuna göre istenildiği kadar
Aracın cinsi ve teknik özelliklerinin gerektirdiği kadar
11.

Aşağıdakilerden hangisi, duraklanan veya park edilen yerden çıkan araç sürücüsünün uyması gereken kurallardan biri değildir?

Aracının etrafını kontrol etmesi
Işıkla veya kolla çıkış işareti vermesi
Sakıncalı bir durum olmadığında manevraya başlaması
Yoldan geçen araç sürücülerini ikaz edip yavaşlatması
12.

Aksine bir işaret bulunmadıkça, motorlu bisikletler için yerleşim yeri dışındaki bölünmüş yollarda azami hız saatte kaç kilometredir?

30
40
45
50
13.

Öndeki aracı geçme ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

Geçişler sol şerit kullanılarak yapılmalıdır.
Geçişlerde takip mesafesi dikkate alınmaz.
Geçişlerde yol çizgilerine dikkat edilmelidir.
Bir aracı geçmekte olan araç geçilmemelidir.
14.

Şekle göre, sola dönüş yapmak isteyen 1 numaralı aracın sürücüsü ne yapmalıdır?

Geçiş hakkını kendi kullanmalı
Hızını artırarak dönüşünü yapmalı
2 numaralı aracın geçmesini beklemeli
2 numaralı aracı ikaz ederek durdurmalı
15.

Kontrolsüz demir yolu geçidine yaklaşan sürücülerin aşağıdakilerden hangisini yapması doğrudur?

Geçmeden önce uygun mesafede mutlaka durması
Demir yolu tek hatlı ise hızlı bir şekilde geçmesi
Demir yolu çok hatlı ise yavaş geçmesi
Hızlarını artırarak geçmesi
5
Trafik
16.

Şekildeki gibi kontrolsüz kavşakta karşılaşan araçların geçiş hakkı sıralaması nasıl olmalıdır?

2 - 1 - 3
2 - 3 -1
3 - 1 - 2
3 - 2 - 1
17.

Şekildeki gibi park etmiş aracın hangi tarafında duraklama yapılamaz?

Önünde
Arkasında
50 metre önünde
Yol tarafındaki yanında
18.

Motosikletin trafiğe çıkabilmesi için aşağıdakilerden hangisinin yaptırılması zorunludur?

Zorunlu mali sorumluluk sigortası
Koltuk ferdi kaza sigortası
Özel sağlık sigortası
Kasko sigortası
19.

Trafiğe çıkan bir araçta Araç Tescil Belgesi ile birlikte aşağıdakilerden hangisinin bulundurulması gerekir?

Satış Faturası
Kasko Poliçesi
Motorlu Araç Trafik Belgesi
Servis Bakım Belgesi
20.

Aşağıdakilerden hangisi çevre kirliliğini önleyici tedbirlerden biri değildir?

Kısa mesafeli yerlere yaya olarak gidilmesi
İniş eğilimli yollarda araç motorunun durdurulması
Hususi araç yerine toplu taşıma araçlarının kullanılması
Yolculuklarda trafiğin yoğun olmadığı saatlerin tercih edilmesi
6
Sitemizde her sayfada yalnızca bir adet reklam yayınlanmaktadır.
Sunucu masraflarının yüksek olması sebebiyle bu site için
Adblock eklentinizi devredışı bırakırsanız seviniriz.
Saygılar Sevgiler =)