16 Mart 2013 B Sınıfı Ehliyet Sınavı


Yönergeler

Sınavı ilk defa çözecekseniz lütfen okuyunuz.

Sınavı telefonunuzdan çözüyorsanız daha iyi görünüm için mobil cihazınızı yatay olarak kullanınız.

Başarılar!

Sitemizde her sayfada yalnızca bir adet reklam yayınlanmaktadır.
Sunucu masraflarının yüksek olması sebebiyle bu site için
Adblock eklentinizi devredışı bırakırsanız seviniriz.
Saygılar Sevgiler =)
Trafik
1.

İşaret levhalarıyla ilgili aşağıdaki davranışlardan hangisi trafiği tehlikeye düşürmez?

Yerlerinin değiştirilmesi
Üzerlerine yazı yazılması
Görülmelerinin engellenmesi
Eskiyenlerin yenileriyle değiştirilmesi
2.

Aralıklı yanıp sönen kırmızı ışıkta sürücü ne yapmalıdır?

Durmadan, dikkatli geçmeli
Yeşil ışık yanıncaya kadar durmalı
Durmalı, trafik uygunsa devam etmeli
Yavaşlayıp, yolu kontrol ederek geçmeli
3.

Trafik görevlisinin geceleyin ışıklı işaret çubuğunu şekildeki gibi hareket ettirmesinin sürücüler için anlamı nedir?

Dur işareti
Dönüş işareti
Yavaşlatma işareti
Hızlandırma işareti
4.

Şekildeki trafik işareti neyi bildirir?

Kaygan yola yaklaşıldığını
Kara yolunun deniz kıyısında bittiğini
Tehlikeli iniş eğimli bir kesime yaklaşıldığını
Taşıt yoluna taş, kaya veya toprak düşebileceğini
5.

Şekildeki trafik işareti sürücüye neyi bildirir?

Yolda çalışma olduğunu
Yolda gizli buzlanma olabileceğini
Kaza sebebiyle yolun trafiğe kapatıldığını
Düşük banketli yol kesimine yaklaşıldığını
6.

Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi kontrollü demir yolu geçidine yaklaşıldığını bildirir?

5
Trafik
7.

Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi yükseklik anlamında gabari sınırlamasının olduğunu bildirir?

8.

Aşağıdakilerden hangisi azami hız sınırlaması anlamındadır?

9.

Koşulların uygun olması hâlinde sürücü kesik yol çizgileri boyunca aşağıdakilerden hangisini yapabilir?

Diğer şeride geçemez.
Önündeki aracı geçebilir.
Takip mesafesini azaltabilir.
Sol şeritte sürekli seyredebilir.
10.

Bir kavşakta, trafik görevlisi ile birlikte ışıklı trafik işaret cihazı da bulunuyorsa, sürücüler öncelikle hangisine uymak zorundadırlar?

Trafik görevlisine
Işıklı trafik işaret cihazına
Yeşil ışık yanıyorsa, ışıklı trafik işaret cihazına
Kırmızı ışık yanıyorsa, ışıklı trafik işaret cihazına
11.

Aksine bir işaret yoksa, otomobillerin yerleşim yeri dışındaki şehirler arası çift yönlü kara yollarında azami hızı saatte kaç kilometredir?

80
90
110
120
12.

110 km/saat hızla seyreden bir aracın, önündeki aracı takip mesafesi en az kaç metre olmalıdır?

65
60
55
50
13.

Aşağıdakilerin hangisinde dönüş ışıklarının kullanılması yasaktır?

Şerit değiştirmelerde
Sürücülere "geç" mesajının verilmesinde
Kavşaklarda sağa ve sola dönüşlerde
Bir aracın geçilmesi esnasında
6
Trafik
14.

Şekildeki gibi sağa dönüş yapacak olan sürücü, aşağıdakilerden hangilerini yapmalıdır?

I- Sağa dönüş lambasını yakmalı
II- Hızını azaltmalı
III- Dar bir kavisle dönmeli

Yalnız I
I ve II
II ve III
I, II ve III
15.

Şekildeki gibi bir karşılaşmada ilk geçiş hakkını hangisi kullanmalıdır?

Yaya
Traktör
Otomobil
Motosiklet
16.

Şekildeki kavşakta aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?

1 numaralı aracın sola dönüş yapması
3 numaralı aracın sola dönüş yapması
2 numaralı aracın sağa dönüş yapması
1 numaralı aracın durmadan kavşağa girmesi
17.

Bir kavşakta geçiş üstünlüğüne sahip aracın sesli ve ışıklı uyarısını alan sürücü nasıl hareket etmelidir?

Olduğu yerde hemen durmalı
Derhal kavşağı boşaltarak yol vermeli
Işıklı trafik işaretine uymalı
Geriye dönerek beklemeli
18.

Geceleyin, görüşün yeterli olmadığı kavşağa yaklaşan sürücü gelişini nasıl haber vermelidir?

Birkaç defa selektör yaparak
Acil uyarı ışıklarını yakarak
Birkaç defa korna çalarak
Dönüş ışıklarını yakarak
7
Trafik
19.

Gündüzleri çekilen ve çeken araç arasındaki bağlantının uzunluğu kaç metreyi geçerse, üzerine kırmızı bez veya kırmızı yansıtıcı asılmalıdır?

1
1,5
2
2,5
20.

Kontrollü demir yolu geçidine yaklaşan sürücü nasıl hareket etmelidir?

Hızını azaltıp, bariyerin izin vermesi hâlinde uygun hızla geçmeli
Bariyer inmekte ise dikkatli ve hızlı geçmeli
Yol açıksa hızlı geçerek uzaklaşmalı
İnmiş bariyer varsa geçide girmeli
21.

Aşağıdakilerden hangisinde araç sürücüsünün emniyet kemeri kullanması zorunludur?

Motosiklet
İş makinesi
Hususi otomobil
Lastik tekerlekli traktör
22.

Araçların muayene süresi dolmasa bile, aşağıdaki hâllerin hangisinden dolayı özel muayenesi zorunludur?

Sahibinin değişmesi hâlinde
Motorun bakımdan geçirilmesi hâlinde
Sürücüsü veya işleticisinin değişmesi hâlinde
Kazaya karışması sonucunda yetkili görevli tarafından gerekli görülmesi hâlinde
23.

Ölümcül trafik kazasına karışan sürücülerin aşağıdakilerden hangisini yapmaları gerekir?

Yolu trafiğe açmaları
İlk yardım önlemlerini almaları
Araçların yerlerini değiştirmeleri
Kaza tespit tutanağı düzenlemeleri
24.

Aşağıdakilerden hangisi sürücüler için trafik suçudur?

Gidişe ayrılan sağdaki şeritte seyretmek
Öndeki aracı güvenli mesafeden izlemek
Yaya ve okul geçitlerinde aracını yavaşlatmak
Seyir hâlindeyken elindeki cep telefonu ile konuşmak
8
Trafik
25.

Çevre kirliliğini önlemek amacıyla yapılan çalışmalara ne denir?

Çevre
Çevre hakkı
Çevre koruma
Çevre düzeni
9
Sitemizde her sayfada yalnızca bir adet reklam yayınlanmaktadır.
Sunucu masraflarının yüksek olması sebebiyle bu site için
Adblock eklentinizi devredışı bırakırsanız seviniriz.
Saygılar Sevgiler =)