2 Şubat 2013 B Sınıfı Ehliyet Sınavı


Yönergeler

Sınavı ilk defa çözecekseniz lütfen okuyunuz.

Sınavı telefonunuzdan çözüyorsanız daha iyi görünüm için mobil cihazınızı yatay olarak kullanınız.

Başarılar!

Sitemizde her sayfada yalnızca bir adet reklam yayınlanmaktadır.
Sunucu masraflarının yüksek olması sebebiyle bu site için
Adblock eklentinizi devredışı bırakırsanız seviniriz.
Saygılar Sevgiler =)
Trafik
1.

Şekildeki kara yoluna ne ad verilir?

Şekildeki kara yoluna ne ad verilir?
İki yönlü kara yolu
Tek yönlü kara yolu
Bölünmüş kara yolu
2.

Bir aracın yolcu indirmek amacıyla kısa süreli durdurulmasına ne denir?

Durma
Bekleme
Duraklama
Park etme
3.

Şekildeki ışıklı trafik işaret cihazında, kırmızı ışık ve yeşil oklu ışık birlikte yanmaktadır.
Bu durum sürücülere aşağıdakilerden hangisini bildirir?

Düz gidilebileceğini
Sadece sağa dönülebileceğini
Sadece sola dönülebileceğini
Yolun tüm yönlere açık olduğunu
4.

Şekildeki trafik görevlisinin yapmış olduğu işaretin sürücüler için anlamı nedir?

Geç
Hızlan
Yavaşla
Sağa yanaş ve dur
5.

Şekildeki trafik işareti görülünce ne yapılır?

Hız azaltılır, varsa geçme yasağına uyulur.
Hız artırılır, sağa sinyal verilir.
Hız azaltılır, sola sinyal verilir.
Hız sabit tutulur.
6.

Aşağıdakilerden hangisi köprü yaklaşımını (sağ, sol) gösteren işaret levhasıdır?

5
Trafik
7.

Şekildeki trafik işareti neyi bildirir?

Otobüs yolunu
Otobüslerin park yerini
Otobüsün giremeyeceğini
Otobüslere hız sınırlamasının olduğunu
8.

Aşağıdakilerden hangisi tali yoldan kavşağa gelindiğini bildirir?

9.

Aşağıdakilerden hangisi yolun her iki yönden taşıt trafiğine kapatılmış olduğunu bildirir?

10.

Şekildeki yol çizgileri aşağıdakilerden hangisini bildirmez?

Kesik çizgi tarafındaki yolun sadece ağır taşıtlarca kullanılacağını
Devamlı çizgi tarafındaki aracın önündeki aracı geçemeyeceğini
Kesik çizgi tarafındaki aracın önündeki aracı geçebileceğini
Devamlı çizgi tarafındaki aracın kendi şeridinde seyretmesi gerektiğini
11.

Aksine bir işaret yoksa, yerleşim yeri dışındaki bölünmüş yollarda şekildeki araç için azami hız sınırı saatte kaç kilometredir?

90
100
110
120
6
Trafik
12.

Şekildeki gibi, tek yönlü kara yolunda bulunan 1 numaralı araç sürücüsünün aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?

En sağ şeride geçerek seyretmesi
Geçmek için en sol şeridi kullanması
Önündeki araçla takip mesafesine dikkat etmesi
Önündeki aracı ikaz ederek hızlanmasını istemesi
13.

Şekle göre tek yönlü yolda 3 numaralı aracın sürücüsü, şerit değiştirebilmek için aşağıdakilerden hangisinin gerçekleşmesini beklemelidir?

5 numaralı aracın geçmesini
4 numaralı aracın yavaşlamasını
1 numaralı aracın sağa geçmesini
2 numaralı aracın şerit değiştirmesini
14.

Şekildeki gibi sağa dönüş yapmak isteyen sürücülerin aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?

Hızlarını azaltmaları
Dar bir kavisle dönmeleri
Dönüşlerini en sol şeritte tamamlamaları
Bulundukları şeritte en sağa yaklaşmaları
15.

Şekle göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

1 numaralı aracın öncelikle geçmesi
1 numaralı aracın hızını artırarak kavşağa girmesi
3 numaralı aracın 2 numaralı aracı ikaz ederek durdurması
1 numaralı aracın 2 ve 3 numaralı araçların geçmesini beklemesi
7
Trafik
16.

Şekildeki kontrolsüz kavşakta ilk geçiş hakkını hangi araç kullanmalıdır?

At arabası
Otomobil
Motosiklet
Kamyonet
17.

Yaralı veya acil hasta taşıyan özel araç sürücüleri, geçiş üstünlüğü hakkını nasıl kullanabilirler?

Araçlarında bir gözcü bulundurarak
Seyyar tepe lambası taktırarak
Sesli ve ışıklı işaretler vererek
Eskort eşliğinde
18.

Aksine bir durum yoksa yerleşim yeri dışındaki kara yollarında, geceleri hangi ışıkların yakılması zorunludur?

Uzağı gösteren ışıkların
Acil uyarı ışıklarının
Park ışıklarının
Sis ışıklarının
19.

Frenleri sağlam olan arızalı araç ile çeken araç arasındaki bağlantının uzunluğu en fazla kaç metre olmalıdır?

2
3
4
5
20.

Trafik işaret levhaları ile belirlenmiş yaya ve okul geçitlerine yaklaşan sürücülerin aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?

Yavaşlamaları
Yavaşlamaları
Yayalara ilk geçiş hakkını vermeleri
Okul geçidi görevlisinin talimatlarına uymaları
21.

Tabloda, kandaki alkol miktarına bağlı olarak sürücülerin kaza yapma riskindeki artışlar verilmiştir.

Kandaki alkol miktarı
(Promil)
Kaza riski artışı
(Misli))
0.50 2
1.0 10
2.0 25

Tabloya göre aşağıdakilerden hangisi kesinlikle söylenir?

Kaza riskinin kandaki alkol miktarına bağlı olarak arttığı
Alkolün her sürücüde aynı etkiyi göstermediği
Ülkemizde alkol tüketiminin gittikçe artmakta olduğu
Az miktarda alınan alkolün sürücünün refleksini güçlendirdiği
8
Trafik
22.

Hangi durumda bir aracın tescil belgesi geçersiz sayılır?

Muayene süresi geçirildiğinde
Bakımı düzenli olarak yapılmadığında
Üzerinde teknik değişiklik yapıldığında
Tescil belgesi araçta bulundurulmadığında
23.

B sınıfı sürücü belgesi ile, aşağıdaki araçlardan hangisi kullanılamaz?

Traktör
Minibüs
Kamyonet
Motosiklet
24.

Aşağıdakilerden hangisi trafik kazasında asli kusur sayılır?

Kırmızı ışıkta geçmek
Taşıma sınırının üzerinde yük taşımak
Zorunlu olmadıkça aracını yavaş sürmek
Sürücü belgesini yanında bulundurmamak
25.

Araç bakımını önemseyen sürücü aşağıdakilerden hangisine katkı sağlar?

Yakıt sarfiyatının artmasına
Çevre kirliliğinin azalmasına
Gürültü kirliliğinin artmasına
Trafik yoğunluğunun artmasına
9
Sitemizde her sayfada yalnızca bir adet reklam yayınlanmaktadır.
Sunucu masraflarının yüksek olması sebebiyle bu site için
Adblock eklentinizi devredışı bırakırsanız seviniriz.
Saygılar Sevgiler =)