2 Kasım 2013 A2 Sınıfı Ehliyet Sınavı


Yönergeler

Sınavı ilk defa çözecekseniz lütfen okuyunuz.

Sınavı telefonunuzdan çözüyorsanız daha iyi görünüm için mobil cihazınızı yatay olarak kullanınız.

Başarılar!

Sitemizde her sayfada yalnızca bir adet reklam yayınlanmaktadır.
Sunucu masraflarının yüksek olması sebebiyle bu site için
Adblock eklentinizi devredışı bırakırsanız seviniriz.
Saygılar Sevgiler =)
Trafik
1.

Kara yollarında kullanılabilen motorlu, motorsuz ve özel amaçlı taşıtlar ile iş makineleri ve lastik tekerlekli traktörlerin genel adı nedir?

Araç
Ticari taşıt
Arazi taşıtı
Taşıt katarı
2.

Şekildeki ışıklı trafik işaret cihazında, yeşil ışık ve kırmızı oklu ışık birlikte yanmaktadır.
Bu durumda sürücülerin aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?

Düz gitmeleri
Düz gideceklerse beklemeleri
Sağa döneceklerse beklemeleri
Yol açıksa sola dönüş yapmaları
3.

Trafik polisinin verdiği işarete göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

Yol, bütün yönlere açıktır.
Yol, bütün yönlere kapalıdır.
Yol, kolların gösterdiği yöndeki trafiğe açıktır.
Yol, polisin ön ve arka tarafındaki trafiğe açıktır.
4.

Şekildeki trafik işareti neyi bildirir?

Kasisli yola girileceğini
Yolda çalışma olduğunu
Yolun trafiğe kapalı olduğunu
Motorlu taşıtların giremeyeceğini
5.

Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisine yaklaşıldığını bildirir?

Demir yolu alt geçidine
Demir yolu üst geçidine
Kontrollü demir yolu geçidine
Kontrolsüz demir yolu geçidine
6.

Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi dönel kavşağa yaklaşıldığını bildirir?

5
Trafik
7.

Şekildeki trafik işareti neyi bildirir?

Mopet yolunu
Bisiklet yolunu
Mopetin giremeyeceğini
Motosikletin giremeyeceğini
8.

Aşağıdakilerden hangisi karşıdan gelene yol ver anlamındadır?

9.

Alkollü olarak araç kullanma nedeniyle sürücü belgesi geri alınan kişinin, son ihlalin gerçekleştiği tarihten itibaren geriye doğru 5 yıl içinde; ikinci defasında sürücü belgesi ne kadar süre ile geri alınır?

30 gün
3 ay
6 ay
2 yıl
10.

Şekle göre aşağıdakilerden hangisinin yapılması doğrudur?

Araçların bulundukları şeritlerde seyretmesi
1 numaralı aracın önündeki aracı geçmesi
2 numaralı aracın şerit değiştirmesi
3 numaralı aracın şerit değiştirmesi
11.

Şekildeki kara yolu bölümünde görülen kesik çizginin anlamı nedir?

Şerit değiştirmek yasaktır.
Öndeki aracı geçmek yasaktır.
Taşıt yolu, bölünmüş yol durumuna gelmiştir.
Kurallara uygun olarak öndeki araç geçilebilir.
6
Trafik
12.

Öndeki aracı geçmeye başlamadan önce sürücülerin ilk yapması gereken aşağıdakilerden hangisidir?

Geçiş yapacağı yolun güvenli olduğundan emin olmak
Öndeki aracın sağa yaklaşmasını beklemek
Selektör yapmak
Hızını artırmak
13.

Aşağıdakilerden hangisi geçiş üstünlüğü hakkı ile ilgili kurallardan biri değildir?

Can ve mal güvenliğinin korunması
Görev hâlinde hız sınırlarının aşılabilmesi
Bu hakkın sesli ve ışıklı cihazlarla belirtilmesi
Görev hâli dışında bazı kişilere ayrıcalık sağlanması
14.

Şekle göre, sola dönüş yapmak isteyen 1 numaralı aracın sürücüsü ne yapmalıdır?

Geçiş hakkını kendi kullanmalı
Hızını artırarak dönüşünü yapmalı
2 numaralı aracın geçmesini beklemeli
2 numaralı aracı ikaz ederek durdurmalı
15.

Şekildeki karşılaşmada araçların geçiş hakkı sıralaması nasıl olmalıdır?

1 - 2 - 3
1 - 3 - 2
3 - 1 - 2
3 - 2 - 1
16.

Trafik işaret levhaları ile belirlenmiş yaya ve okul geçitlerine yaklaşan sürücülerin aşağıdakilerden hangisini yapmaları yanlıştır?

Yavaşlamaları
Yayalara ilk geçiş hakkını vermeleri
Geçitteki yayaları ikaz ederek geçmeleri
Okul geçidi görevlisinin talimatlarına uymaları
17.

Okul taşıtının arkasındaki DUR ışıklı işareti hangi hâllerde yakılır?

Taşıt kırmızı ışıkta beklerken
Sadece öğrenci indirip bindirirken
Taşıt arızalanıp yolda kaldığı zaman
Sadece sisli, yağmurlu ve karlı havalarda
7
Trafik
18.

Park hâlindeki araca çarpan sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?

Zarar fazla değilse olay yerinden uzaklaşması
Zarar verdiği aracın sahibini bulması
Aracın sahibini bulamaz ise yazılı bilgi bırakması
Anlaşma sağlanamadığında trafik görevlisine haber vermesi
19.

Aşağıdaki durumların hangisinde motorlu aracın kara yolunda sürülmesi yasaktır?

Sürülecek araç başkasına aitse
Kasko sigortası yaptırılmamışsa
Aracın periyodik bakım süresi geçmişse
Sürücü belgesi sürülecek aracın cinsine uygun değilse
20.

Araç kornalarının kullanımı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Korkutmadan uyarması
Ses tonunun sabit olması
Uyarı amacı dışında kullanılması
Rahatsız etmeyecek şekilde kullanılması
8
Sitemizde her sayfada yalnızca bir adet reklam yayınlanmaktadır.
Sunucu masraflarının yüksek olması sebebiyle bu site için
Adblock eklentinizi devredışı bırakırsanız seviniriz.
Saygılar Sevgiler =)