2 Kasım 2013 B Sınıfı Ehliyet Sınavı


Yönergeler

Sınavı ilk defa çözecekseniz lütfen okuyunuz.

Sınavı telefonunuzdan çözüyorsanız daha iyi görünüm için mobil cihazınızı yatay olarak kullanınız.

Başarılar!

Sitemizde her sayfada yalnızca bir adet reklam yayınlanmaktadır.
Sunucu masraflarının yüksek olması sebebiyle bu site için
Adblock eklentinizi devredışı bırakırsanız seviniriz.
Saygılar Sevgiler =)
Trafik
1.

Kara yolunda, motorlu veya motorsuz bir aracı veya taşıtı sevk ve idare eden kişiye ne ad verilir?

Şoför
Sürücü
İşleten
Araç sahibi
2.

Işıklı trafik işaret cihazında, hangisinin yanması yolun trafiğe kapanmak üzere olduğunu bildirir?

Aralıklı yanıp sönen sarı ışık
Aralıklı yanıp sönen kırmızı ışık
Yeşil ışıktan sonra yanan sarı ışık
Kırmızı ışıkla birlikte yanan sarı ışık
3.

Trafik görevlisinin hangi hareketi "trafiği yavaşlatma" işaretidir?

4.

Şekildeki trafik işareti neyi bildirir?

Ehlî hayvanların giremeyeceğini
Ehlî hayvanların yola çıkabileceğini
Vahşi hayvanların yola çıkabileceğini
Hayvanla çekilen taşıtların yola çıkabileceğini
5.

Kara yolunun sağ ve soluna konan şekildeki trafik işaretleri sürücüye neyi bildirir?

Yolun daralmakta olduğunu
200 m ileride köprü olduğunu
200 m ileride kavşak olduğunu
200 m ileride demir yolu hemzemin geçidi olduğunu
6.

Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi yolda gizli buzlanma olabileceğini bildirir?

5
Trafik
7.

Şekildeki trafik işareti neyi bildirir?

Kamyon garajını
Kamyonun giremeyeceğini
Kamyon için geçme yasağının sona erdiğini
Tehlikeli madde taşıyan taşıtın giremeyeceğini
8.

Aşağıdakilerden hangisi tali yoldan kavşağa gelindiğini bildirir?

9.

Konvoy hâlinde yavaş seyreden araçların arasındaki mesafe ne kadar olmalıdır?

Araç uzunluğunun üç katı kadar
Trafik ve yol durumuna göre istenildiği kadar
Aracın cinsi ve teknik özelliklerinin gerektirdiği kadar
Kendilerini geçmek isteyen araçların güvenle girebilecekleri kadar
10.

Taşıt yolu üzerine çizilen aşağıdaki yatay işaretlemelerden hangisi şeridin sadece ileri seyir veya sola dönüş için olduğunu bildirir?

11.

Römork takmış otomobilin azami hızı, römorksuz hâlindeki azami hızına göre nasıl olmalıdır?

Aynı
Yarısı kadar
10 km/saat daha az
10 km/saat daha fazla
12.

Ticari amaçla yolcu taşımacılığı yapan ve taşıma kapasitesi şoförü dahil 9 kişiyi geçen araçların şoförlerinin, 24 saatlik herhangi bir süre içinde toplam olarak kaç saatten fazla araç sürmeleri yasaktır?

6
7
8
9
6
Trafik
13.

Şekle göre, geçme işlemi yapan 1 numaralı aracın sürücüsü için aşağıdakilerden hangileri söylenebilir?

I- Geçiş kurallarına uyduğu
II- Karşı yönden gelen aracın hızını dikkate almadığı
III- Geçilen araçtan yeterince uzaklaşmadan sağ şeride geçtiği

Yalnız I
I ve II
II ve III
I, II ve III
14.

Şekildeki gibi sağa dönüş yapmak isteyen sürücülerin aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?

Hızlarını azaltmaları
Dar bir kavisle dönmeleri
Dönüşlerini en sol şeritte tamamlamaları
Bulundukları şeritte en sağa yaklaşmaları
15.

Şekildeki 1 numaralı aracın sürücüsü ne yapmalıdır?

Geçiş hakkını kendi kullanmalı
Hızlanarak yoluna devam etmeli
Korna çalıp 2 numaralı aracı durdurmalı
2 numaralı aracın geçmesini beklemeli
16.

Şekle göre aşağıdakilerden hangisi kesinlikle söylenir?

1. aracın doğru geçen araca yol vermediği
1. aracın dönüş işaretini yanlış kullandığı
2. aracın takip mesafesine uymadığı
2. aracın yanlış şeritte seyrettiği
7
Trafik
17.

Taşıtlarla ilgili aşağıdaki hâllerden hangisi park etmeye örnektir?

5 dakikadan az beklemek
5 dakikadan fazla beklemek
Yük yüklemek veya boşaltmak
Yolun kapalı olması durumunda beklemek
18.

Yerleşim birimleri dışındaki kara yollarında geceleri araç ışıklarının kullanılması ile ilgili verilen bilgilerden hangisi doğrudur?

Yeterince aydınlatılmamış tünellere girerken uzağı gösteren ışıkları yakmak
Dönüş ışıklarını geç anlamında kullanmak
Karşılaşmalarda ışıkları söndürmek
Park veya sis ışıkları ile seyretmek
19.

Aşağıdakilerden hangisi tedbirsiz ve saygısız araç sürmeye örnek değildir?

Seyir hâlinde iken sürücünün elindeki cep telefonunu kullanması
Diğer sürücülerin korkutulması
Hız kurallarına uyulması
Yayalara su sıçratılması
20.

Kontrolsüz demir yolu geçidine yaklaşan sürücülerin aşağıdakilerden hangisini yapması doğrudur?

Hızlarını artırarak geçmesi
Uygun mesafede mutlaka durması
Demir yolu çok hatlı ise yavaş geçmesi
Demir yolu tek hatlı ise hızlı bir şekilde geçmesi
21.

Otoyoldan çıkacak araçların hangi şeridi kullanması zorunludur?

Orta şeridi
Hızlanma şeridini
Tırmanma şeridini
Yavaşlama şeridini
22.

Aşağıdakilerden hangisi araç sahiplik belgesidir?

Sürücü belgesi
Araç tescil belgesi
Araç imalat belgesi
Servis bakım belgesi
8
Trafik
23.

I- Araç sahipleri zorunlu mali sorumluluk sigortası yaptırmak zorundadırlar.
II- Sürücüler, yetkililerin istemesi hâlinde zorunlu mali sorumluluk sigorta poliçelerini göstermek zorundadırlar.

Yukarıdaki bilgiler için hangisi söylenebilir?

I. doğru, II. yanlıştır.
Her ikisi de yanlıştır.
I. yanlış, II. doğrudur.
Her ikisi de doğrudur.
24.

Şekildeki kara yolu bölümünde, hangi numaralı taşıt sürücülerinin yaptığı, asli kusur hâllerinden sayılır?

Yalnız 4
1 ve 7
1, 3 ve 6
2, 6 ve 7
25.

Çevre kirliliğini önlemek amacıyla yapılan çalışmalara ne denir?

Çevre
Çevre hakkı
Çevre koruma
Çevre düzeni
9
Sitemizde her sayfada yalnızca bir adet reklam yayınlanmaktadır.
Sunucu masraflarının yüksek olması sebebiyle bu site için
Adblock eklentinizi devredışı bırakırsanız seviniriz.
Saygılar Sevgiler =)