29 Haziran 2013 B Sınıfı Ehliyet Sınavı


Yönergeler

Sınavı ilk defa çözecekseniz lütfen okuyunuz.

Sınavı telefonunuzdan çözüyorsanız daha iyi görünüm için mobil cihazınızı yatay olarak kullanınız.

Başarılar!

Sitemizde her sayfada yalnızca bir adet reklam yayınlanmaktadır.
Sunucu masraflarının yüksek olması sebebiyle bu site için
Adblock eklentinizi devredışı bırakırsanız seviniriz.
Saygılar Sevgiler =)
Trafik
1.

Araçların yüklü veya yüksüz olarak kara yolunda güvenli seyirlerini temin amacı ile uzunluk, genişlik ve yüksekliklerini belirleyen ölçülere ne denir?

Gabari
Taşıma sınırı
Dingil ağırlığı
Hız sınırlayıcı
2.

Aksine bir durum yoksa, ışıklı trafik işaret cihazında kırmızı ışık yanmakta ise sürücü ne yapmalıdır?

Yayalar geçebileceği için yavaş gitmeli
Gelen araç yoksa dikkatli geçmeli
Durmadan geçmeli
Aracını durdurmalı
3.

Trafik görevlisinin hangi hareketi geceleyin "geç" işaretidir?

4.

Şekildeki yol bölümünde görülen trafik işaret levhası sürücüye neyi bildirir?

Bölünmüş yola gireceğini
Tali yol kavşağına yaklaştığını
İki yönlü yol kesimine yaklaştığını
İleride kontrolsüz bir kavşağın olduğunu
5.

Şekildeki trafik işareti neyi bildirir?

Taşıt yolunun soldan daralacağını
Taşıt yolunun sağdan daralacağını
Taşıt yolunun her iki taraftan daralacağını
İki yönlü yoldan tek yönlü yola yaklaşıldığını
6.

Şekildeki trafik işareti neyi bildirir?

Geçme yasağının sona erdiğini
Kamyonlar için geçme yasağının sona erdiğini
Tehlikeli madde taşıyan taşıtın giremeyeceğini
Kamyonların öndeki taşıtı geçmesinin yasak olduğunu
5
Trafik
7.

Aşağıdakilerden hangisi girişi olmayan yol işaret levhasıdır

8.

Taşıt yolu üzerine çizilen şekildeki çizgilerin anlamı nedir?

Yaya geçidi
Bisiklet yolu
Bölünmüş yol başlangıcı
Trafiği hızlandırma işareti
9.

I- Hafif para cezası
II- Sürücü belgesinin 6 ay süre ile geri alınması
III- Araç kullanmaktan men cezası
Suçun işlendiği tarihten itibaren geriye doğru 5 yıl içinde; yönetmelikte belirtilen miktarın üzerinde alkollü olarak araç kullandığı tespit edilen sürücüye, birinci defada yukarıdakilerden hangileri uygulanır?

Yalnız I
I ve II
II ve III
I, II ve III
10.

Aksine bir işaret yoksa şekildeki aracın yerleşim yeri içindeki azami hızı saatte kaç kilometredir?

30
50
70
80
11.

Trafik uygun olsa bile şekildeki kavşakta hangi numaralı araçların ok yönündeki hareketi kesinlikle yasaktır?

Yalnız 1
Yalnız 3
1 ve 3
2 ve 4
6
Trafik
12.

Şekildeki 1 numaralı aracın sürücüsü, önündeki araç "A" noktasında iken "88-89" diye saymaya başlıyor.
Sürücünün bu davranışı aşağıdakilerden hangisini belirlemeye yöneliktir?

Takip mesafesini
Yakıt sarfiyatını
Asfalt kalitesini
Motor gücünü
13.

Şekle göre kontrolsüz kavşakta karşılaşan araçlardan hangisi ilk geçiş hakkını kullanmalıdır?

1 numaralı araç
2 numaralı araç
Hızı az olan araç
Hızı fazla olan araç
14.

Şekildeki 2 numaralı aracın sürücüsü ne yapmalıdır?

1 numaralı araca yol vermeli
Geçiş hakkını kendisi kullanmalı
Hızını artırarak kavşağa önce girmeli
Korna çalıp 1 numaralı aracı durdurmalı
15.

Şekildeki karşılaşmada öncelikle görev hâlindeki itfaiye aracının geçmesi gerekir.
Bu durum aşağıdakilerden hangisi ile açıklanır?

Otomobilin tali yolda olması
İtfaiye aracının ana yolda olması
İtfaiye aracının geçiş üstünlüğüne sahip olması
İtfaiye aracının diğer araca göre daha güçlü olması
7
Trafik
16.

Öndeki araç geçilirken, geçiş şeridinde ne kadar seyredilmelidir?

Geriyi görme aynasından geçilen araç görülünceye kadar
Karşıdan gelen araçla karşılaşıncaya kadar
Geçilen aracın ön hizasına gelinceye kadar
Geçilen aracın boyunun yarısı kadar
17.

I- Şerit değiştirmelerde
II- Sağa ve sola dönüşlerde
III- Bir aracın geçilmesi esnasında
Yukarıdakilerin hangilerinde dönüş ışıklarının kullanılması zorunludur?

Yalnız I
I ve II
II ve III
I, II ve III
18.

Arızalanan aracın ön ve arkasına, 150 metre mesafeden açıkça görülebilecek şekilde aşağıdakilerden hangisinin konulması zorunludur?

Beyaz renkte taş
Yeşil ışıklı yansıtıcı
Kırmızı yansıtıcı veya kırmızı ışıklı cihaz
Devrilmeyecek biçimde teneke veya bidon gibi malzemeler
19.

Geceleri kara yolunda karşı yönden gelen sürücülerin gözlerini kamaştırmamak için hangi ışıkların yakılması zorunludur?

Yakını gösteren ışıkların
Uzağı gösteren ışıkların
Acil uyarı ışıklarının
Park ışıklarının
20.

Demir yolu (hemzemin) geçidinde aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?

Hızın azaltılması
Öndeki aracın geçilmesi
Bariyer kapalı ise durulması
Bariyer açık ise dikkatli geçilmesi
21.

Kollarında üç yuvarlaklı sarı bant bulunan ve beyaz baston taşıyan yayayı taşıt yolunda gören sürücü nasıl hareket etmelidir?

Yavaşlamalı, gerektiğinde durup yayaya yardımcı olmalı
Yayayı korkutmadan yanından hızla geçmeli
Etkili fren yapıp, yayanın dikkatini çekmeli
Etkili şekilde korna çalmalı
8
Trafik
22.

Otomobilinin muayene zamanını öğrenmek isteyen sürücü, aşağıdaki belgelerden hangisini kontrol etmelidir?

Sürücü belgesi
Araç tescil belgesi
Araç imalat belgesi
Motorlu araç trafik belgesi
23.

Trafik kazasına karışan kişilerin tümü, yetkililerin gelmesini gerekli görmez ve anlaşırlarsa, durumu aralarında yazılı olarak tespit etmek suretiyle olay yerinden ayrılabilirler.

Yukarıdaki ifade hangi tür kazalarda geçerlidir?

Ölümlü kazalarda
Yaralanmalı kazalarda
Maddi hasarlı kazalarda
Maddi hasarlı ve yaralanmalı kazalarda
24.

Aşağıdaki taşıtların hangisinde yangın söndürme cihazının bulundurulması zorunludur?

25.

Kişilerin huzurunu, ruh ve beden sağlığını bozacak seviyedeki istenmeyen seslere ne denir?

Duyuru
Gürültü
Konuşma
Sesli ilan
9
Sitemizde her sayfada yalnızca bir adet reklam yayınlanmaktadır.
Sunucu masraflarının yüksek olması sebebiyle bu site için
Adblock eklentinizi devredışı bırakırsanız seviniriz.
Saygılar Sevgiler =)