8 Şubat 2014 A2 Sınıfı Ehliyet Sınavı


Yönergeler

Sınavı ilk defa çözecekseniz lütfen okuyunuz.

Sınavı telefonunuzdan çözüyorsanız daha iyi görünüm için mobil cihazınızı yatay olarak kullanınız.

Başarılar!

Sitemizde her sayfada yalnızca bir adet reklam yayınlanmaktadır.
Sunucu masraflarının yüksek olması sebebiyle bu site için
Adblock eklentinizi devredışı bırakırsanız seviniriz.
Saygılar Sevgiler =)
Trafik
1.

Araçların niteliklerinin tespit ve kontrol edildiği, bunun için gerekli cihaz ve personeli bulunan, araç muayenesinin yapıldığı sabit yapıdaki tesislere ne ad verilir?

Garaj
Terminal
Servis istasyonu
Muayene istasyonu
2.

Kara yollarındaki trafik levhalarına zarar veren sorumluya ne yapılır?

Zarar karşılıkları ve masraf ödetilir.
Sürücü belgesi varsa geri alınır.
Trafikten ömür boyu men edilir.
6 ay hapis cezası verilir.
3.

Aksine bir durum yoksa, şekildeki ışıklı trafik işaret cihazına göre sürücüler ok yönündeki dönüşü ne zaman yapmalıdır?

Oklu ışık sarı yandığında
Oklu ışık yeşil yandığında
Oklu ışık kırmızı yandığında
Sarı ve kırmızı oklu ışık birlikte yandığında
4.

Trafik görevlisinin hangi hareketi "trafiği hızlandırma" işaretidir?

5.

Şekildeki trafik işareti neyi bildirir?

Tehlikeli iniş eğimli bir kesime yaklaşıldığını
Taşıt yoluna taş, kaya veya toprak düşebileceğini
Kara yolunun deniz kıyısında bittiğini
Kaygan yola yaklaşıldığını
6.

Şekildeki trafik işareti neyi bildirir?

Yolda kasis olduğunu
Yolda çalışma olduğunu
Yolda gizli buzlanma olabileceğini
Kaza sebebiyle yolun trafiğe kapatıldığını
5
Trafik
7.

Aşağıdakilerden hangisi ana yol - tali yol kavşağını bildiren trafik işaret levhalarından biri değildir?

8.

Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?

Geçme yasağı sonunu
Hız sınırlaması sonunu
Araç trafiğine kapalı yolu
Öndeki taşıtı geçme yasağını
9.

Aşağıdakilerden hangisi yol ver trafik işaretidir?

10.

Aşağıdakilerden hangisi trafiğin düzenlenmesinde diğerlerine göre önceliğe sahiptir?

Trafik görevlisi
Trafik ışıkları
Trafik levhaları
Yer işaretlemeleri
11.

Yerleşim yeri içindeki kara yollarında aksine bir işaret yoksa, motosikletler için azami hız saatte kaç kilometredir?

20
30
40
50
12.

Aşağıdaki durumların hangisinde sürücü geriye gidebilir?

Bağlantı yollarında
Tek yönlü yollarda park manevrası dışında
İki yönlü dar yollarda geçiş kolaylığı sağlamak için
Tek yönlü yollarda duraklama manevrası dışında
13.

Aşağıdakilerden hangisinin şerit değiştirme sırasında yapılması doğrudur?

Girilecek şerit boş olduğunda işaret vermek
Öndeki aracın "geç" işaretini beklemek
İşaret verdiği anda aniden şerit değiştirmek
Girilecek şerit boşsa işaret vermeden geçmek
6
Trafik
14.

Şekle göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

1 numaralı aracın hızını artırarak ana yola girmesi
2 numaralı aracın öncelikle geçmesi
2 numaralı aracın 3 numaralı aracın geçmesini beklemesi
3 numaralı aracın 2 numaralı aracı ikaz ederek durdurması
15.

Şekildeki trafik kazası aşağıdakilerden hangisine uyulmaması sonucu meydana gelmiş olabilir?

Geçiş üstünlüğü bulunan araçlara yol verilmesi kuralına
Dönüş ışıklarının kullanılacağı yer ve hâllere
Kavşaklarda geçiş hakkı kurallarına
Takip mesafesine
16.

Demir yolu (hemzemin) geçidinde sürücülerin aşağıdakilerden hangisini yapması yasaktır?

Duraklaması
Uygun hızla seyretmesi
Bulunduğu şeridi izlemesi
Geçiş hakkı kuralına uyması
17.

Geceleyin, görüşün yeterli olmadığı kavşağa yaklaşan sürücü gelişini nasıl haber vermelidir?

Dönüş ışıklarını yakarak
Birkaç defa korna çalarak
Acil uyarı ışıklarını yakarak
Birkaç defa selektör yaparak
18.

Aşağıdakilerden hangisi trafik kazasında asli kusur sayılır?

Fazla yolcu almak
Aşırı yük yüklemek
Karşı şeride tecavüz etmek
Hızının gerektirdiği şeritten gitmemek
7
Trafik
19.

Aşağıdakilerden hangisinin trafikteki araçlarda bulunması zorunludur?

Kasko poliçesi
Yağ değişim kartı
Periyodik bakım kartı
Araç tescil belgesi
20.

Kişilerin huzurunu, ruh ve beden sağlığını bozacak seviyedeki istenmeyen seslere ne denir?

Duyuru
Gürültü
Konuşma
Sesli ilan
8
Sitemizde her sayfada yalnızca bir adet reklam yayınlanmaktadır.
Sunucu masraflarının yüksek olması sebebiyle bu site için
Adblock eklentinizi devredışı bırakırsanız seviniriz.
Saygılar Sevgiler =)