8 Şubat 2014 B Sınıfı Ehliyet Sınavı


Yönergeler

Sınavı ilk defa çözecekseniz lütfen okuyunuz.

Sınavı telefonunuzdan çözüyorsanız daha iyi görünüm için mobil cihazınızı yatay olarak kullanınız.

Başarılar!

Sitemizde her sayfada yalnızca bir adet reklam yayınlanmaktadır.
Sunucu masraflarının yüksek olması sebebiyle bu site için
Adblock eklentinizi devredışı bırakırsanız seviniriz.
Saygılar Sevgiler =)
Trafik
1.

Kara yolunda, ticari olarak tescil edilmiş bir motorlu taşıtı süren kişiye ne ad verilir?

Sürücü
Şoför
İşleten
Araç sahibi
2.

Şekildeki gibi ışıklı trafik işaret cihazında, sarı ve kırmızı ışığın birlikte yanması sürücüye neyi bildirir?

Yolda bakım çalışması olduğunu
İleride hemzemin geçit bulunduğunu
Yolun trafiğe açılmak üzere olduğunu
Yolun trafiğe kapanmak üzere olduğunu
3.

Trafik görevlisinin geceleyin ışıklı işaret çubuğunu şekildeki gibi hareket ettirmesinin sürücüler için anlamı nedir?

Dur işareti
Geç işareti
Yavaşlatma işareti
Hızlandırma işareti
4.

Şekildeki tehlike uyarı işaretini gören sürücü aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır?

Banketten gitmeli
Takip mesafesini artırmalı
Hızını artırarak öndeki aracı geçmeli
Acil uyarı ışıklarını yakarak seyretmeli
5.

Kara yolunun sağ ve soluna konan şekildeki trafik işaretleri sürücülere aşağıdakilerden hangisine yaklaşıldığını bildirir?

Kavşağa
Tali yola
Köprüye
Demir yoluna
6.

Şekildeki trafik işareti neyi bildirir?

Yaya yolunu
Yaya geçidini
Yola yayanın çıkabileceğini
Yola yayanın giremeyeceğini
7.

Aşağıdaki trafik işaret levhalarından hangisi trafik tanzim işaretleri grubunda yer alır?

8.

Ticari amaçla şehirler arası yolda yük ve yolcu taşımacılığı yapan araç şoförleri, 24 saatlik süre içinde devamlı olarak en fazla kaç saat araç kullanabilirler?

2,5
3,5
4,5
5,5
4
Trafik
9.

Şekildeki gibi devamlı çizgi bulunan kara yolu için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

İki yönlü kara yolu olduğu
Öndeki aracın geçilebileceği
Diğer şeride geçilemeyeceği
Çizginin yolda ayırıcı görev yaptığı
10.

Kara yollarında araçların seyretmelerine izin verilen en üst hız sınırına ne denir?

Azami hız
Seyir hızı
Asgari hız
Uygun hız
11.

70 km/saatlik hızla, arka arkaya seyreden iki araç arasındaki mesafe en az kaç metre olmalıdır?

25
35
45
55
12.

Kontrolsüz kavşakta sola dönmek isteyen sürücü aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır?

Yolun sağına yanaşmalı
Arkadan gelen araçlara yol vermeli
Sağdan gelen araçlara yol vermeli
Karşıya geçecek yayaları uyararak geçmelerini engellemeli
13.

Şekle göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

1 numaralı aracın öncelikle geçmesi
1 numaralı aracın hızını artırarak kavşağa girmesi
3 numaralı aracın 2 numaralı aracı ikaz ederek durdurması
1 numaralı aracın 2 ve 3 numaralı araçların geçmesini beklemesi
14.

1- Geçiş şeridinde yeteri kadar ilerlemek
2- Sola dönüş lambası ile işaret vermek
3- Takip mesafesi kadar önceden sol şeride geçmek
4- Sağa dönüş lambası ile işaret vermek

Araç geçme ile ilgili yukarıda verilen kurallar hangi sıra ile uygulanmalıdır?

1 - 2 - 3 - 4
2 - 1 - 3 - 4
2 - 3 - 1 - 4
3 - 4 - 1 - 2
15.

Tehlikeli eğimli yollarda karşılaşma hâlinde; çıkan aracın geçişi zorsa, inen aracın sürücüsü ne yapmalıdır?

Varsa sığınma cebine girmeli, yoksa sağa yanaşıp durmalı
Çıkan aracın sürücüsünü ikaz ederek yavaşlatmalı
Motoru durdurup, vitesi boşa alıp inmeli
Çıkan aracın geri gitmesini sağlamalı
5
Trafik
16.

Geceleyin önündeki aracı geçmek isteyen sürücü, bu araçla yan yana gelinceye kadar hangi ışıkları kullanmalıdır?

Sis ışıklarını
Acil uyarı ışıklarını
Uzağı gösteren ışıkları
Yakını gösteren ışıkları
17.

Sola dönüş yapmak isteyen şekildeki araç sürücüsünün aşağıdakilerden hangisini yapması doğrudur?

Korna çalıp yayayı uyarması
Geçiş hakkını yayaya vermesi
Geçiş hakkını kendisinin kullanması
Bulunduğu şeridin sağına yaklaşması
18.

I- Trafik kurallarına uymaları
II- Aceleci ve dikkatsiz olmaları
III- Araç bakımlarını düzenli olarak yaptırmaları

Sürücülerin yukarıdaki davranışlarından hangileri trafik kazalarının azalmasına katkı sağlar?

Yalnız I
I ve II
I ve III
I, II ve III
19.

B sınıfı sürücü belgesine sahip olan Mehmet, A2 sınıfı sürücü belgesi almak için başvuru yapıyor.

Bu durumda Mehmet, aşağıda resimleri verilen araçlardan hangisini kullanmak istemektedir?

20.

I- Reflektör
II- İlk yardım çantası
III- Yangın söndürme cihazı

Otomobillerde yukarıda verilenlerden hangilerinin bulundurulması zorunludur?

Yalnız I
I ve II
II ve III
I, II ve III
21.

Aşağıdakilerden hangisi çevreye duyarlı bir davranış değildir?

Sigara külü ve izmaritlerinin veya başka şeylerin yola atılıp dökülmesi
Bir yere giderken toplu taşıma araçlarının kullanılması
Trafiğin yoğun olduğu saatlerde trafiğe çıkılmaması
Sürücünün en kısa ve en uygun yolu kullanması
6
Sitemizde her sayfada yalnızca bir adet reklam yayınlanmaktadır.
Sunucu masraflarının yüksek olması sebebiyle bu site için
Adblock eklentinizi devredışı bırakırsanız seviniriz.
Saygılar Sevgiler =)