8 Aralık 2013 B Sınıfı Ehliyet Sınavı


Yönergeler

Sınavı ilk defa çözecekseniz lütfen okuyunuz.

Sınavı telefonunuzdan çözüyorsanız daha iyi görünüm için mobil cihazınızı yatay olarak kullanınız.

Başarılar!

Sitemizde her sayfada yalnızca bir adet reklam yayınlanmaktadır.
Sunucu masraflarının yüksek olması sebebiyle bu site için
Adblock eklentinizi devredışı bırakırsanız seviniriz.
Saygılar Sevgiler =)
Trafik
1.

Aşağıdakilerden hangisi bölünmüş kara yoludur?

2.

Aralıklı olarak yanıp sönen sarı ışıkta sürücü ne yapmalıdır?

Yavaş ve dikkatli geçmeli
Durmalı, yolu kontrol ettikten sonra geçmeli
Yolun açık olduğunu bildirdiği için hızlı geçmeli
Yolun kapalı olduğunu bildirdiği için bu yola girmemeli
3.

Trafik görevlisinin geceleyin ışıklı işaret çubuğunu şekildeki gibi hareket ettirmesinin sürücüler için anlamı nedir?

Hızlandırma işareti
Yavaşlatma işareti
Geç işareti
Dur işareti
4.

Şekle göre hangi numaralı yollar tali yoldur?

1 - 2
1 - 3
2 - 4
3 - 4
5
Trafik
5.

Şekildeki trafik işaretini gören sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması doğrudur?

Hızını artırması
Sert fren yapması
Vitesi boşa alması
Uygun vitesle inmesi
6.

Aşağıdakilerden hangisi yandan rüzgâr işaretidir?

7.

Şekildeki trafik işareti sürücüye neyi bildirir?

Azami hız sınırını
Geçme yasağı sonunu
Taşıtın giremeyeceğini
Hız sınırlaması sonunu
8.

Şekildeki trafik işareti neyi bildirir?

Kontrolsüz kavşağa yaklaşıldığını
Duraklama ve park etme yasağını
Yolun araç trafiğine kapalı olduğunu
Bütün yasaklama ve kısıtlamaların sona erdiğini
9.

Taşıt yolu üzerine çizilen "devamlı yol çizgisi" sürücüye neyi bildirir?

Öndeki araçların geçilemeyeceğini
Hiçbir sebeple durulamayacağını
Sağ bankette durulamayacağını
Sağ şeritten gidilemeyeceğini
10.

Şekildeki kara yolu bölümünde hangi numaralı taşıtın ok yönündeki hareketi yasaktır?

1
2
3
4
6
Trafik
11.

I- Aracın yük ve teknik özelliğine
II- Görüş, yol, hava ve trafik durumuna
III- Aracın cinsine uygun hız sınırlamalarına

Sürücüler, hızlarını yukarıdakilerden hangilerine göre ayarlamak zorundadır?

Yalnız I
I ve II
II ve III
I, II ve III
12.

Öndeki aracın güvenle takip edildiği uzaklığa ne denir?

Geçiş mesafesi
Takip mesafesi
Görüş mesafesi
İntikal mesafesi
13.

Bölünmüş kara yollarında geçilen araç sürücüleri, geçmek isteyen aracın geçiş işaretini aldığında ne yapmak zorundadır?

Sağ şeride geçmek
Sığınma cebine girmek
Önündeki aracı geçmek
Bulunduğu şeridi izlemek ve hızını artırmamak
14.

Kavşaklara yaklaşan sürücülerin aşağıdakilerden hangisini yapmaları doğrudur?

Park etmeleri
Şerit değiştirmeleri
Hızlarını azaltmaları
Yolcu indirip bindirmeleri
15.

Kontrolsüz kavşaklarda aşağıdakilerden hangisinin yapılması doğrudur?

Şerit değiştirilmesi
Öndeki aracın geçilmesi
Aracın hızının artırılması
Geçiş hakkı kuralına uyulması
16.

Geçiş üstünlüğüne sahip araç sürücüsü bu hakkı kullanırken aşağıdakilerden hangisine dikkat etmek zorundadır?

Can ve mal güvenliğini tehlikeye sokmamaya
Çevreyi rahatsız etmemeye
Trafik yasaklarına
Hız sınırlamasına
17.

Taşıtlarla ilgili aşağıdaki hâllerden hangisi durmaya örnektir?

Park etmek için manevra yapılması
Aracın arızalanması nedeniyle durulması
10 dakika süre ile beklenmesi
Yolcu indirilip bindirilmesi
7
Trafik
18.

Yerleşim birimleri dışındaki kara yollarında, yeterince aydınlatılmamış tünellere girerken hangi ışıkların yakılması zorunludur?

Sis ışıklarının
Park ışıklarının
Uzağı gösteren ışıkların
Acil uyarı ışıklarının
19.

Şekildeki banketli yoldan geceleyin faydalanmak isteyen yayanın, aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?

Açık renkte elbise giymesi
Kendi gidiş yönüne göre sağ bankette yürümesi
Kendi gidiş yönüne göre sol bankette yürümesi
El fenerini sürücülerin dikkatini dağıtmadan kullanması
20.

Okul taşıtının arkasındaki DUR ışıklı işaretinin yandığını gören arkadan gelen sürücü nasıl hareket etmelidir?

Aracını durdurmalı
Diğer sürücüleri uyarmalı
Dikkatli ve yavaş geçmeli
Hızını artırarak uzaklaşmalı
21.

Grafikte ülkemizde meydana gelen trafik kazalarına ait kaza faktörleri ve kusur yüzdeleri (%) verilmiştir.

Verilere göre aşağıdaki yorumlardan hangisi yapılabilir?

Yolcu ve yük taşınmasında genellikle kara yolu kullanılmaktadır.
Araç sayısı yolların gelişmesine bağlı olarak artmaktadır.
Trafik kazalarında en büyük kusur insanlardadır.
Trafikteki araç sayısı nüfusa bağlı olarak artmaktadır.
22.

B sınıfı sürücü belgesi ile aşağıdaki araçlardan hangisi kullanılamaz?

Kamyon
Minibüs
Otomobil
Kamyonet
8
Trafik
23.

Trafik kazalarında olay yerine ışıklı işaret veya yansıtıcı koymanın amacı nedir?

Yardım istemek
Çok sayıda yaralının olduğunu bildirmek
Diğer sürücülerin dikkatini çekerek uyarmak
Kazanın sadece maddi hasarlı olduğunu bildirmek
24.

I- Çekme halatı
II- Pense, tornavida
III- Kriko, bijon anahtarı
IV- Bir çift patinaj zinciri

Yukarıdaki malzeme ve takımlardan hangilerinin otomobillerde bulundurulması zorunludur?

I ve II
I, II ve III
II, III ve IV
I, II, III ve IV
25.

Aşağıdakilerden hangisi hava kirliliğini önleme çalışmalarından biri değildir?

Çevre eğitimine ağırlık verilmesi
Özel araç kullanımının teşvik edilmesi
Egzozlara filtre zorunluluğu getirilmesi
Kaliteli yakıt kullanımının teşvik edilmesi
9
Sitemizde her sayfada yalnızca bir adet reklam yayınlanmaktadır.
Sunucu masraflarının yüksek olması sebebiyle bu site için
Adblock eklentinizi devredışı bırakırsanız seviniriz.
Saygılar Sevgiler =)