8 Mart 2014 B Sınıfı Ehliyet Sınavı


Yönergeler

Sınavı ilk defa çözecekseniz lütfen okuyunuz.

Sınavı telefonunuzdan çözüyorsanız daha iyi görünüm için mobil cihazınızı yatay olarak kullanınız.

Başarılar!

Sitemizde her sayfada yalnızca bir adet reklam yayınlanmaktadır.
Sunucu masraflarının yüksek olması sebebiyle bu site için
Adblock eklentinizi devredışı bırakırsanız seviniriz.
Saygılar Sevgiler =)
Trafik
1.

Şekildeki araçların seyrettiği taşıt yolunun çizgilerle ayrılmış her bir bölümüne ne ad verilir?

Şerit
Banket
Bölünmüş yol
İki yönlü yol
2.

Aşağıdakilerin hangisinde durulur ve yol kontrol edildikten sonra geçilir?

Sarı ışıkta
Kırmızı ışıkta
Aralıklı yanıp sönen sarı ışıkta
Aralıklı yanıp sönen kırmızı ışıkta
3.

Şekildeki araçlardan hangileri beklemelidir?

Yalnız 1
Yalnız 2
1 ve 3
2 ve 4
4.

Şekildeki trafik işaretini gören sürücü ne yapmalıdır?

Hızını artırmalı
Geriye dönmeli
Hızını azaltmalı
Yolun kayganlığını kontrol etmeli
5.

Aşağıdakilerden hangisi gevşek şev işaretidir?

6.

Şekildeki trafik işareti neyi bildirir?

Yolun tek yönlü olduğunu
Yolun iki taraftan daraldığını
Kontrolsüz kavşağa yaklaşıldığını
Karşıdan gelene yol verme zorunluluğunu
7.

Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi genişlik anlamında gabari sınırlamasının olduğunu bildirir?

4
Trafik
8.

Taşıt yolu üzerine çizilen şekildeki yazı ve sembollerden hangileri, sürücülere araçlarını uygun mesafede mutlaka durdurmaları gerektiğini bildirir?

Yalnız I
I ve II
II ve III
I, II ve III
9.

I- İdari para cezası verilir.
II- Sürücü belgesi 6 ay süre ile geri alınır.
III- Kara yolunda araç sürmesine izin verilir.

Yapılan ölçüm sonucunda yasal sınırların üzerinde alkollü olarak araç kullandığı birinci defa tespit edilen sürücüye yukarıdaki işlemlerden hangileri uygulanır?

Yalnız I
I ve II
II ve III
I, II ve III
10.

Aksine bir işaret yoksa, otomobillerin yerleşim yeri dışındaki şehirler arası çift yönlü kara yollarında azami hızı saatte kaç kilometredir?

80
90
110
120
11.

Önündeki aracı güvenli ve yeterli mesafeden izlemeyen sürücü için aşağıdakilerden hangisi kesinlikle söylenir?

Çok dikkatli olduğu
Çok tecrübeli olduğu
Trafik kuralına uymadığı
Yolun yapısına bağlı olarak hareket ettiği
12.

Öndeki aracı geçme ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

Geçişlerde takip mesafesi dikkate alınmaz.
Geçişlerde yol çizgilerine dikkat edilmelidir.
Geçişler sol şerit kullanılarak yapılmalıdır.
Bir aracı geçmekte olan araç geçilemez.
13.

Şekildeki gibi sağa dönüş sırasında aşağıdakilerden hangisinin yapılması yanlıştır?

Dönülen kara yolunun gidiş şeridine girilmesi
Karşıya geçen yayalara yol verilmesi
Dar kavisle dönülmesi
Geniş kavisle dönülmesi
14.

Şekildeki kontrolsüz kavşakta ilk geçiş hakkını hangi araç kullanmalıdır?

Motosiklet
Kamyonet
Otomobil
At arabası
5
Trafik
15.

Yaralı veya acil hasta taşıyan özel araç sürücüleri, geçiş üstünlüğü hakkını nasıl kullanabilirler?

Eskort eşliğinde
Sesli ve ışıklı işaretler vererek
Seyyar tepe lambası taktırarak
Araçlarında bir gözcü bulundurarak
16.

Şekildeki gibi yeterince aydınlatılmamış tünele giriş yapan aracın sürücüsü aşağıdakilerden hangisini yapmak zorundadır?

Duraklamak
Araç içi ışıkları yakmak
Uzağı gösteren ışıkları yakmak
Sadece park veya sis ışıklarını yakmak
17.

Aşağıdakilerden hangisi kara yolunda bozulup kalan araçların, tehlikeye meydan vermemesi için yapılması gereken işlemlerdendir?

Vitesin boşa alınması
Aracın kapılarının açık tutulması
Uzağı gösteren ışıkların açık tutulması
Aracın ön ve arkasına birer kırmızı yansıtıcı konulması
18.

Araçlar yüklenirken aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?

Gabarinin aşılması
Araç dengesinin korunması
Trafik güvenliğinin dikkate alınması
Taşıma sınırına ve dingil ağırlığına uyulması
19.

Ölümcül trafik kazasına karışan sürücülerin aşağıdakilerden hangisini yapmaları gerekir?

Yolu trafiğe açmaları
İlk yardım önlemlerini almaları
Araçların yerlerini değiştirmeleri
Kaza tespit tutanağı düzenlemeleri
20.

"Taşıt yolu dışında kurallara uygun olarak parkedilmiş araçlara çarpma" trafik kazalarında .................... sayılan hâllerdendir.

Verilen ifadede noktalarla belirtilen yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

asli kusur
tali kusur
şeride tecavüz
kusuru paylaştırma
21.

Aşağıdakilerden hangisi çevre kirliliğinin azalmasına olumlu katkı sağlar?

Kurşun oranı yüksek yakıt kullanılması
Araç egzozlarının delik ve hasarlı olması
Araç bakımlarının düzenli olarak yaptırılması
Trafik yoğunluğu nedeniyle trafik akışının çok yavaş olması
6
Sitemizde her sayfada yalnızca bir adet reklam yayınlanmaktadır.
Sunucu masraflarının yüksek olması sebebiyle bu site için
Adblock eklentinizi devredışı bırakırsanız seviniriz.
Saygılar Sevgiler =)