11 Aralık 2013 B Sınıfı Ehliyet Test Sınavı


Yönergeler

Sınavı ilk defa çözecekseniz lütfen okuyunuz.

Sınavı telefonunuzdan çözüyorsanız daha iyi görünüm için mobil cihazınızı yatay olarak kullanınız.

Başarılar!

Sitemizde her sayfada yalnızca bir adet reklam yayınlanmaktadır.
Sunucu masraflarının yüksek olması sebebiyle bu site için
Adblock eklentinizi devredışı bırakırsanız seviniriz.
Saygılar Sevgiler =)
İlk Yardım
1.

Burun kanaması olan bir kazazedeye aşağıdaki uygulamalardan hangisinin yapılması doğrudur?

Sırtüstü yatırılıp başın geriye alınması
Sümkürtülerek burun içinin temizlenmesi
Burun köküne ve enseye sıcak uygulama yapılması
Baş ve işaret parmakları arasına alınan burun kemiğinin kuvvetlice sıkılması
2.

Vücudumuzda belli bir işlevi yerine getirmek amacıyla bir araya gelen organların oluşturdukları yapıya ne denir?

Doku
Hücre
Sistem
Gövde
3.

I- Koruma
II- Bildirme
III- Kurtarma

Verilenlerden hangileri "kaza sonuçlarının ağırlaşmasını önlemek için olay yerinin değerlendirilmesi" işlemini kapsar

Yalnız I
Yalnız II
II ve III
I, II ve III
4.

Şekildeki gibi cisim batması durumunda ilk yardım olarak aşağıdaki uygulamalardan hangisinin yapılması doğrudur?

Cismin çıkarılması ve yaraya tentürdiyot dökülmesi
Cismin çıkarılması ve yaralının hastaneye sevk edilmesi
Cismin çıkarılmadan sabitlenmesi ve yaralının hastaneye sevk edilmesi
Cismin dışarıda kalan kısmının kesilmesi ve yaranın sarılması
5.

İlk yardım uygulaması olarak kazazedenin bacaklarının 30 cm yukarıya kaldırılması aşağıdaki durumların hangisinde sakıncalıdır?

Şok
Beyin kanaması
Ayakta olan kanamalar
Ayak bileğinin burkulması
6.

Aşağıdakilerden hangisi çıkıklarda yapılan ilk yardım uygulamasıdır?

Çıkan bölge üzerine masaj yapmak
Çıkan bölge üzerine sıcak uygulama yapmak
Çıkan bölge ile kalp arasına turnike uygulamak
Çıkan bölgenin hareketsizliğini sağlayarak, sevk etmek
2
İlk Yardım
7.

Sıcak çarpması sonucu oluşan bitkinliğin esas sebebi aşağıdaki durumlardan hangisidir?

Terleme sonucu aşırı su ve tuz kaybı olması
Sindirim sisteminin çalışmaması
Kan dolaşımının yavaşlaması
Nabız sayısının azalması
8.

Aşağıdaki kazazedelerden hangisi kaza yerinden ilk önce taşınmalıdır?

Ölmüş olan
Ağır kanamalı olan
Ayağında kırık olan
Dirseğinde çıkık olan
9.

Çok sayıda yaralının olduğu kazalarda en son taşınması gereken yaralı aşağıdakilerden hangisidir?

Bilincini kaybeden
Açık karın yarası olan
Solunum zorluğu olan
Ayak bileğinde çıkık olan
10.

Aşağıdakilerden hangisi burkulmanın tanımıdır?

Eklem çevresinin şişmesi
Eklemlerde görülen şekil bozukluğu
Eklem yüzeylerinin anlık olarak ayrılması
Eklem yüzeylerinin kalıcı olarak ayrılması
3
Trafik
1.

Geceleri kara yolunda karşı yönden gelen sürücülerin gözlerini kamaştırmamak için hangi ışıkların yakılması zorunludur?

Yakını gösteren ışıkların
Uzağı gösteren ışıkların
Acil uyarı ışıklarının
Park ışıklarının
2.

Trafik uygun olsa bile şekildeki kavşakta hangi numaralı araçların ok yönündeki hareketi kesinlikle yasaktır?

Yalnız 1
Yalnız 3
1 ve 3
2 ve 4
3.

Şekle göre aşağıdakilerden hangisi kesinlikle söylenir?

1. aracın doğru geçen araca yol vermediği
1. aracın dönüş işaretini yanlış kullandığı
2. aracın takip mesafesine uymadığı
2. aracın yanlış şeritte seyrettiği
4.

Şekildeki trafik işareti neyi bildirir?

Taşıt yolunun soldan daralacağını
Taşıt yolunun sağdan daralacağını
Taşıt yolunun her iki taraftan daralacağını
İki yönlü yoldan tek yönlü yola yaklaşıldığını
5.

Tabloda, kandaki alkol miktarına bağlı olarak sürücülerin kaza yapma riskindeki artışlar verilmiştir.

Kandaki alkol miktarı
(Promil)
Kaza riski artışı
(Misli))
0.50 2
1.0 10
2.0 25

Tabloya göre aşağıdakilerden hangisi kesinlikle söylenir?

Kaza riskinin kandaki alkol miktarına bağlı olarak arttığı
Alkolün her sürücüde aynı etkiyi göstermediği
Ülkemizde alkol tüketiminin gittikçe artmakta olduğu
Az miktarda alınan alkolün sürücünün refleksini güçlendirdiği
6.

Aşağıdakilerden hangisi trafik görevlisinin geceleyin "dur" işaretidir?

3
Trafik
7.

Şekildeki trafik işareti neyi bildirir?

Kaygan yola yaklaşıldığını
Kara yolunun deniz kıyısında bittiğini
Tehlikeli iniş eğimli bir kesime yaklaşıldığını
Taşıt yoluna taş, kaya veya toprak düşebileceğini
8.

Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi kontrollü demir yolu geçidine yaklaşıldığını bildirir?

9.

Kontrollü demir yolu geçidine yaklaşan sürücü nasıl hareket etmelidir?

Hızını azaltıp, bariyerin izin vermesi hâlinde uygun hızla geçmeli
Bariyer inmekte ise dikkatli ve hızlı geçmeli
Yol açıksa hızlı geçerek uzaklaşmalı
İnmiş bariyer varsa geçide girmeli
10.

Şekildeki trafik işareti hangi yol bölümünde bulunur?

Virajlı
Eğimli
Kasisli
Kaygan
4
Motor
1.

Araçta elektrik devresini yüksek akıma karşı koruyan devre elemanı hangisidir?

Buji
Soket
Ampul
Sigorta
2.

Trafikte bulunanları uyarmak için, şekildeki aracın arkasında yanmakta olan geri vites lambalarının rengi aşağıdakilerden hangisidir?

Mavi
Yeşil
Beyaz
Kırmızı
3.

Araçlarda rot ayarı yapılmasının sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

Aracı yavaş kullanmak için
Aracın hareket etmesini engellemek için
Lastik hava basıncını istenilen değerde tutmak için
Düzensiz lastik aşıntılarını önlemek ve aracın düzgün istikamet takibi için
4.

Aşağıdakilerden hangisi motora ilk hareketi verir?

Konjektör
Alternatör
Marş motoru
Şarj dinamosu
5.

Motorlar zamanlarına göre nasıl sınıflandırılır?

Bir ve iki zamanlı
Bir ve üç zamanlı
İki ve dört zamanlı
Üç ve dört zamanlı
6.

Aşağıdakilerden hangisinin periyodik bakımı yapılmadığında motorun içine giren hava akışı zorlaşır, motor çekişten düşer ve yakıt sarfiyatı artar?

Yağ filtresi
Hava filtresi
Yakıt filtresi
Polen filtresi
4
Motor
7.

Aracın kullanma kılavuzuna göre belirli kilometre dolunca aşağıdakilerden hangisinin değişmesi gerekir?

Marş dişlisinin
Volan dişlisinin
Triger kayışının
Endüksiyon bobininin
8.

Buji kablolarından biri çıkmış ise motor nasıl çalışır?

Sarsıntılı
Çalışmaz
Sarsıntısız
Yüksek rölantide
9.

Kavrama (debriyaj) sistemi, motorun hareketinin aşağıdakilerden hangisine iletilmesinde veya kesilmesinde görev yapar?

Vites kutusuna
Alternatöre
Marş motoruna
Fren balatalarına
10.

Seyir esnasında aracın gösterge panelinde yağlama sistemi ile ilgili şekildeki gibi bir arıza bildirimi görüldüğünde öncelikle yapılması gereken nedir?

Motor devri yükseltilir.
Motor devri düşürülür.
Araç sürülmeye devam edilir.
Araç durdurulur ve motor stop edilir.
5
Sitemizde her sayfada yalnızca bir adet reklam yayınlanmaktadır.
Sunucu masraflarının yüksek olması sebebiyle bu site için
Adblock eklentinizi devredışı bırakırsanız seviniriz.
Saygılar Sevgiler =)