19 Haziran 2016 Birinci Grup Sınıfı Ehliyet Test Sınavı


Yönergeler

Sınavı ilk defa çözecekseniz lütfen okuyunuz.

Sınavı telefonunuzdan çözüyorsanız daha iyi görünüm için mobil cihazınızı yatay olarak kullanınız.

Başarılar!

Sitemizde her sayfada yalnızca bir adet reklam yayınlanmaktadır.
Sunucu masraflarının yüksek olması sebebiyle bu site için
Adblock eklentinizi devredışı bırakırsanız seviniriz.
Saygılar Sevgiler =)
Birinci Grup
1.

İlk yardımcı olarak bulunduğunuz bir kaza yerinde, kazazedelerden birinin öksürme ile ağzından açık kırmızı renkte, köpüklü kan geldiğini gözlemlediniz.

Bu durumda, aşağıdaki organlardan hangisinin yaralandığını düşünürsünüz?

Böbrek
Akciğer
Bağırsak
Karaciğer
2.

İnsanların işitme sağlığını ve algılamasını olumsuz yönde etkileyen, fizyolojik ve psikolojik dengeleri bozabilen, iş performansını azaltan, çevrenin hoşnutluğunu ve sakinliğini yok ederek niteliğini değiştiren çevre kirliliği türüne ne denir?

Ses
Duyuru
Gürültü
Konuşma
3.

"Kırmızı ışıklı trafik işaretinde veya yetkili memurun dur işaretinde geçme" trafik kazalarında - - - - sayılan hâllerdendir.

Verilen ifadede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

asli kusur
tali kusur
yol kusuru
kusuru paylaştırma
4.

Sürücülerin aşağıdaki davranışlarından hangisi yanlıştır?

Ani yön değiştirerek yayaları şaşırtmaları
Yol ortasında yolcu indirip bindirmemeleri
Yağışlı havalarda normal hızın altında seyretmeleri
Yol boş olsa bile iki şeridi birden kullanmaktan kaçınmaları
5.

Yetkililerce, araçla ilgili belgelerin alınıp aracın belirli bir yere çekilerek trafikten alıkonulmasına ne denir?

Trafik suçu
Trafik terörü
Trafik kusuru
Trafikten men
6.

“Vücut dokularının oksijen, besin, hormon, bağışıklık ve benzeri elemanlarını taşıyarak yeniden geriye toplayan sistemdir.”

Yukarıdaki açıklama, vücudu oluşturan sistemlerden hangisine aittir?

Hareket sistemi
Sindirim sistemi
Dolaşım sistemi
Boşaltım sistemi
2
Birinci Grup
7.

Şekildeki kontrolsüz kavşakta ilk geçiş hakkını hangi numaralı araç kullanmalıdır?

1
2
3
4
8.

Aşağıdakilerden hangisi kasisli yol işaretidir?

9.

Ticari amaçla yük taşımacılığı yapan ve azami ağırlığı 3,5 tonu geçen araçların şoförleri ile ticari amaçla yolcu taşımacılığı yapan ve taşıma kapasitesi şoförü dahil 9 kişiyi geçen araçların şoförlerinin, 24 saatlik herhangi bir süre içinde devamlı olarak kaç saatten fazla araç sürmeleri yasaktır?

1,5
2,5
3,5
4,5
10.

Motorun soğutma sisteminde kullanılan - - - - donmayı önlemenin yanı sıra soğutma sıvısının geçtiği yerlerde korozyonu, paslanmayı ve kireç oluşumunu da engelleyerek parçaların ömrünü artırmaktadır.

Verilen ifadede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

asit
saf su
antifriz
elektrolit
11.

• İkaz mahiyetinde olup yanış sırasına göre yolun trafiğe kapanmak veya açılmak üzere olduğunu gösterir.
• Bu ışık yandığında, emniyetle durulamayacak kadar yaklaşılmış ise normal geçiş yapılır, aksi hâlde yaya geçidi işgal edilmeden durulur.

Yukarıda verilenler, ışıklı trafik işaret cihazında yanan hangi ışığın anlamını içerir?

Sarı
Yeşil
Kırmızı
Kırmızı oklu
12.

Motosikletlerde ilk 3 yaş sonunda kaç yılda bir muayene yaptırılması zorunludur?

1
2
3
4
3
Birinci Grup
13.

Aşağıdakilerden hangisinin yapılması araçta yakıt tasarrufu sağlar?

Tavsiye edilmeyen tip ve ebatlarda araç lastiği kullanılması
Araçta yapılması gerekli bakım ve ayarların ihmal edilmesi
Tam gazdan ve ani hızlanmalardan kaçınılması
Araç üstü tavan bagajı kullanılması
14.

Seyir hâlindeyken, aracın gösterge panelinde aşağıdaki ikaz ışıklarından hangisinin yanması, fren sisteminde hidrolik seviye düşüşü veya bir arıza olduğunu bildirir?

15.

Hava filtresi kirli ise motor nasıl bir karışımla çalışır?

Fakir
Zengin
Normal
Az yakıtlı
16.

Kişinin çevre ile bağlantısının tamamen kesildiği, uyaranlara cevap veremediği derin bilinç kaybına ne denir?

Şok
Hâlsizlik
Koma
Kansızlık
17.

Aralıklı olarak yanıp sönen kırmızı ışıkta sürücü ne yapmalıdır?

Yavaşlayıp yolu kontrol ederek geçmeli
Durmalı, trafik uygunsa devam etmeli
Yeşil ışık yanıncaya kadar durmalı
Durmadan dikkatli geçmeli
18.

Motorlu bisiklet, motosiklet ve sürücüleri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?

Geçme yaparken sinyal verilmesi
Tehlikeli madde taşıyan araçların geçilmesi
İkiden fazlasının taşıt yolunun bir şeridinde yan yana sürülmesi
Gidiş yönüne göre yolun en sağından seyredilmesi
4
Birinci Grup
19.

Aşağıdakilerden hangisi, araç kusurlarından kaynaklanan trafik kazalarının azalmasına olumlu katkı sağlar?

Kalitesiz yedek parça kullanılması
Araç muayene süresinin geciktirilmesi
Araçların kazalara karşı sigortalanması
Araç bakımlarının zamanında yaptırılması
20.

Kara yollarında araç kullanan bir sürücünün, aşağıdakilerden hangisini yapması yasaktır?

İki şeridi birden kullanması
Aracını gidiş yönüne göre yolun en sağından sürmesi
Gidişe ayrılan yol bölümünün en sol şeridini sürekli işgal etmekten kaçınması
Şerit değiştirmeden önce, gireceği şeritte sürülen araçların güvenle geçişlerini beklemesi
21.

Otoyoldan çıkacak araçların hangi şeridi kullanması zorunludur?

Orta şeridi
Hızlanma şeridini
Tırmanma şeridini
Yavaşlama şeridini
22.

Şekildeki kavşakta 1 numaralı araç sağa, 2 numaralı araç ise sola dönüş yapmak istemektedir.

Bu araçlarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangileri doğrudur?

I. Her iki araçta dar kavisle dönmelidir.
II. 1 numaralı araç geniş, 2 numaralı araç dar kavisle dönmelidir.
III. 1 numaralı araç dar, 2 numaralı araç geniş kavisle dönmelidir.

Yalnız I
Yalnız II
Yalnız III
I, II ve III
23.

Aracın lastikleri ne zaman kontrol edilir?

Araca binileceği zaman
Altı ayda bir
Haftada bir
Günde bir
24.

Yürüyemeyen ya da bilinci kapalı olan kişiler için kullanılır. Bir ilk yardımcı tarafından uygulanır. İlk yardımcının bir kolu boşta olacağından merdiven ya da bir yerden rahatlıkla destek alınabilir.

Verilen bilgi, acil taşıma tekniklerinden hangisiyle ilgilidir?

İtfaiyeci yöntemi
Rentek manevrası
Sürükleme yöntemi
Heimlich manevrası
5
Birinci Grup
25.

Araçlar yüklenirken aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?

Gabarinin aşılması
Araç dengesinin korunması
Trafik güvenliğinin dikkate alınması
Taşıma sınırına ve dingil ağırlığına uyulması
26.

• Park probleminin artması
• Çevrenin bozulması ve kirlilik
• Yakıt tüketiminin artması ve israf
• Aracın yıpranması ve ömrünün azalması
• Trafiğin yoğunlaşması ve trafik kargaşası

Verilen sorunlara aşağıdakilerden hangisi daha fazla yol açar?

Trafiğin yoğun olmadığı saatlerde trafiğe çıkılması
Özel araçların zaruri olmayan durumlarda kullanılması
Aynı istikamete giden kişilerle aracın müşterek kullanılması
Mümkün olduğunca toplu taşıma araçlarının tercih edilmesi
27.

Bölünmüş kara yolunda geçilmekte olan araç sürücüsü aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır?

Dönüş lambalarıyla "geç" işareti vermeli
Önündeki aracı geçmeye çalışmalı
Bulunduğu şeridi izlemeli
Hızını artırmalı
28.

Aksine bir işaret yoksa dönüş yaparak doğrultu değiştirecek olan araç sürücülerinin aşağıdakilerden hangisini yapması zorunludur?

Hızını artırması
Sağa geniş, sola dar kavisle dönmesi
Dönmeye başladıktan sonra işaret vermesi
Dönüş sırasında varsa kurallara uygun olarak karşıya geçen yayalara geçiş hakkını vermesi
29.

Aralıklı yanıp sönen sarı ışık aşağıdakilerden hangisiyle aynı anlamı taşır?

30.

I. İp, tel gibi kesici malzemelerin kullanılması
II. Uygulamanın yapıldığı saatin bir kâğıda yazılıp kazazedenin üzerine asılması
III. Uzvun koptuğu bölgeye en yakın ve deri bütünlüğü bozulmamış olan yere uygulanması

Verilenlerden hangileri turnike uygulamasında dikkat edilecek hususlardandır?

Yalnız I
I ve II
II ve III
I, II ve III
6
Sitemizde her sayfada yalnızca bir adet reklam yayınlanmaktadır.
Sunucu masraflarının yüksek olması sebebiyle bu site için
Adblock eklentinizi devredışı bırakırsanız seviniriz.
Saygılar Sevgiler =)