24 Şubat 2014 B Sınıfı Ehliyet Test Sınavı


Yönergeler

Sınavı ilk defa çözecekseniz lütfen okuyunuz.

Sınavı telefonunuzdan çözüyorsanız daha iyi görünüm için mobil cihazınızı yatay olarak kullanınız.

Başarılar!

Sitemizde her sayfada yalnızca bir adet reklam yayınlanmaktadır.
Sunucu masraflarının yüksek olması sebebiyle bu site için
Adblock eklentinizi devredışı bırakırsanız seviniriz.
Saygılar Sevgiler =)
İlk Yardım
1.

Aşağıdaki kemiklerden hangisinde kırık olması durumunda kazazedenin göğüs bölgesine yapılan baskıda şiddetli ağrı, nefes almada güçlük ve öksürük belirtileri görülür?

Kol kemiği
Kalça kemiği
Uyluk kemiği
Kaburga kemiği
2.

Derin yaralanmaya sebep olan batıcı cisim yara üzerinde duruyorsa, aşağıdakilerden hangisi uygulanır?

Cisim çıkarılmadan tespiti yapılır ve yaralı hastaneye sevk edilir.
Cismin dışarıda kalan kısmı cilt hizasından kesilir ve yara sıkıca sarılır.
Cisim çıkarılır ve yaraya tentürdiyot dökülür.
Cisim çıkarılır ve yaralı hastaneye sevk edilir.
3.

Burkulmalar nerelerde meydana gelir?

Hareketsiz eklem bölgelerinde
Hareketli eklem bölgelerinde
Sadece bacak eklemlerinde
Sadece kol eklemlerinde
4.

Yanık derecesini belirlemede aşağıdakilerden hangisi diğerlerine nazaran daha önemlidir?

Yakıcı maddeyle temas şekli
Yakıcı etkiyi gösteren maddenin miktarı
Yaralının üzerinde bulunan giysilerin cinsi
Yanık yüzeyinin genişliği ve yanığın derinliği
5.

Yaralı taşımada sedye kullanımı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

Sadece bacağı kırılanları yatırarak taşımak için tercih edilir.
Sedye kullanımı her zaman tercih edilmelidir.
Sadece zehirlenme vakalarının taşınmasında kullanılmalıdır.
Köprücük kemiği kırıklarında hastanın sedye ile taşınması hayati önem taşır.
6.

Bak - Dinle - Hisset yönteminde "Bak" ne anlama gelir?

Yaralının göğüs kafesinin inip kalktığına bakılması
Kaza bölgesinde yanıcı madde olup olmadığına bakılması
Yaralıda kırık olup olmadığına bakılması
Kaç yaralı olduğuna bakılması
2
İlk Yardım
7.

Aşağıdakilerden hangisi ruhsal yapısı bozuk sürücü davranışlarındandır?

Kullandıkları her araçta geçiş üstünlüğünü kendilerine ait sanmak
Başkalarının haklarına saygı göstermek
Kurallara uymaya özen göstermek
Hırslı ve kızgın olmamak
8.

Kişinin çevre ile bağlantısının tamamen kesildiği, uyaranlara cevap veremediği derin bilinç kaybına ne denir?

Şok
Koma
Hâlsizlik
Zehirlenme
9.

Aşağıdakilerden hangisi çıkıklarda yapılan ilk yardım uygulamasıdır?

Çıkan bölge üzerine masaj yapmak
Çıkan bölge üzerine sıcak uygulama yapmak
Çıkan bölge ile kalp arasına turnike uygulamak
Çıkan bölgenin hareketsizliğini sağlayarak, sevk etmek
10.

Uzuv kopması durumunda aşağıdaki uygulamalardan hangisi yapılmaz?

Tıbbi birimleri haberdar etmek
Kazazedenin bilincini açık tutmaya çalışmak
Kopan uzvu temiz bir bezle sararak sıcak tutmak
Kopan uzvu temiz ve su geçirmez torbaya koyduktan sonra soğuk tutmak
3
Trafik
1.

Ticari amaçla yolcu taşımacılığı yapan ve taşıma kapasitesi şoförü dahil 9 kişiyi geçen araçların şoförlerinin, 24 saatlik herhangi bir süre içinde toplam olarak kaç saatten fazla araç sürmeleri yasaktır?

6
7
8
9
2.

Şekle göre 2 numaralı aracın sürücüsü ne yapmalıdır?

Korna çalıp 1 numaralı aracın geçmesini beklemeli
Geçiş hakkını 1 numaralı araca vermeli
Geçiş hakkını kendisi kullanmalı
Hızını artırıp kavşağa girmeli
3.

Şekle göre hangi numaralı yollar tali yoldur?

1 - 2
1 - 3
2 - 4
3 - 4
4.

Kollarında üç yuvarlaklı sarı bant bulunan ve beyaz baston taşıyan yayayı taşıt yolunda gören sürücü nasıl hareket etmelidir?

Yavaşlamalı, gerektiğinde durup yayaya yardımcı olmalı
Yayayı korkutmadan yanından hızla geçmeli
Etkili fren yapıp, yayanın dikkatini çekmeli
Etkili şekilde korna çalmalı
5.

B sınıfı sürücü belgesi ile, aşağıdaki araçlardan hangisi kullanılamaz?

Traktör
Minibüs
Kamyonet
Motosiklet
6.

Trafik görevlisine, ışıklı trafik işaretlerine ve diğer işaretlere uymayan sürücülere aşağıdakilerden hangisi uygulanır?

Aracına el koyma
Hafif hapis cezası
Trafikten men etme
Para cezası ve ceza puanı
3
Trafik
7.

B sınıfı sürücü belgesi ile aşağıdaki araçlardan hangisi kullanılamaz?

Kamyon
Minibüs
Otomobil
Kamyonet
8.

Araçların yüklü veya yüksüz olarak kara yolunda güvenli seyirlerini temin amacı ile uzunluk, genişlik ve yüksekliklerini belirle- yen ölçülere ne denir?

Gabari
Taşıma sınırı
Dingil ağırlığı
Hız sınırlayıcı
9.

Tehlikeli eğimli yollarda karşılaşma hâlinde; çıkan aracın geçişi zorsa, inen aracın sürücüsü ne yapmalıdır?

Varsa sığınma cebine girmeli, yoksa sağa yanaşıp durmalı
Çıkan aracın sürücüsünü ikaz ederek yavaşlatmalı
Motoru durdurup, vitesi boşa alıp inmeli
Çıkan aracın geri gitmesini sağlamalı
10.

Şekildeki banketli yoldan geceleyin faydalanmak isteyen yayanın, aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?

Açık renkte elbise giymesi
Kendi gidiş yönüne göre sağ bankette yürümesi
Kendi gidiş yönüne göre sol bankette yürümesi
El fenerini sürücülerin dikkatini dağıtmadan kullanması
4
Motor
1.

Aracın gösterge panelinde bulunan şekildeki gösterge sürücüye neyi bildirir?

Karterdeki yağ miktarını
Depodaki yakıt miktarını
Soğutma suyu sıcaklığını
Radyatördeki su seviyesini
2.

Aşağıdakilerden hangisi araçlarda egzoz gaz emisyonlarını azaltmak için kullanılır?

Egzoz supabı
Emme manifoldu
Egzoz manifoldu
Katalitik konvertör
3.

Aşağıdakilerden hangisi balanssız tekerleğin araç üzerindeki etkilerindendir?

Direksiyonun titremesi
Sürüş konforunun artması
Motor yakıtına yağ karışması
Fren disk yüzeyinin çabuk soğuması
4.

I- Tam gazdan kaçınmak
II- Ani hızlanmalardan kaçınmak
III- Aynı vitesle uzun zaman gitmekten kaçınmak

"Motor Alıştırma Periyodu" olarak adlandırılan rodaj döneminde, yukarıdakilerden hangilerine dikkat edilmelidir?

Yalnız I
I ve II
II ve III
I, II ve III
5.

Aracın gösterge panelinde, şekilde görülen akü şarj ikaz ışığı yandığı hâlde araç sürülmeye devam edilirse aşağıdakilerden hangisinin olması beklenir?

Yağın azalması
Akünün boşalması
Fren hidroliğinin bitmesi
Marş motorunun arızalanması
6.

Hangisi, benzinli motorlarda silindire alınmış olan karışımın sıkıştırma zamanı sonunda tutuşturulabilmesi için gerekli olan elektrik kıvılcımını çıkarır?

Buji
Flaşör
Enjektör
Regülatör
4
Motor
7.

Aşağıdakilerden hangisinin aşınması direksiyon boşluğunun fazlalaşmasına neden olur?

Pistonların
Rot başlarının
Krank milinin
Vites kutusunun
8.

Benzinli motorlarda, aşağıdakilerden hangisinin tırnakları arasında oluşan kıvılcımla silindir içerisindeki yanma olayı başlatılmış olur?

Buji
Flaşör
Distribütör
Kontak anahtarı
9.

Şekilde gösterilen marş motorunun görevi nedir?

Motoru çalışma sıcaklığında tutmak
Motora ilk hareketi vermek
Araca ilk hareketi vermek
Aküyü şarj etmek
10.

Buji kablolarından biri çıkmış ise motor nasıl çalışır?

Sarsıntılı
Çalışmaz
Sarsıntısız
Yüksek rölantide
5
Sitemizde her sayfada yalnızca bir adet reklam yayınlanmaktadır.
Sunucu masraflarının yüksek olması sebebiyle bu site için
Adblock eklentinizi devredışı bırakırsanız seviniriz.
Saygılar Sevgiler =)