29 Ağustos 2013 B Sınıfı Ehliyet Test Sınavı


Yönergeler

Sınavı ilk defa çözecekseniz lütfen okuyunuz.

Sınavı telefonunuzdan çözüyorsanız daha iyi görünüm için mobil cihazınızı yatay olarak kullanınız.

Başarılar!

Sitemizde her sayfada yalnızca bir adet reklam yayınlanmaktadır.
Sunucu masraflarının yüksek olması sebebiyle bu site için
Adblock eklentinizi devredışı bırakırsanız seviniriz.
Saygılar Sevgiler =)
İlk Yardım
1.

Bir trafik kazasında ilk yardım uygulamalarına ilk olarak nerede başlanmalıdır?

Hastanede
Olay yerinde
Ambulans içinde
Sağlık merkezinde
2.

Aşağıdakilerden hangisi Bak-Dinle-Hisset yöntemi ile kazazede üzerinde yapılan de- ğerlendirmelerden biri değildir?

Deri renginin gözlenmesi
Soluk verişinin hissedilmesi
Solunum sesinin dinlenmesi
Solunum hareketlerinin gözlenmesi
3.

Kalp masajı hangi durumdaki kişiye uygulanır?

Kalbi duran
Bilinç kaybı olan
Solunum güçlüğü olan
Nabız sayısı düşük olan
4.

Omurga zedelenmesi olan yaralıyı oturtma- dan ve hareket ettirmeden sağlık kurulu- şuna ulaştırmaktaki amaç aşağıdakilerden hangisidir

Sindirim işlevinin rahat olmasını sağlamak
Sinir zedelenmesine bağlı oluşabilecek felci önlemek
Solunum sıkıntısını azaltmak
Kan dolaşımını yavaşlatmak
5.

I- Koruma
II- Bildirme
III- Kurtarma

Verilenlerden hangileri "kaza sonuçlarının ağırlaşmasını önlemek için olay yerinin değerlendirilmesi" işlemini kapsar

Yalnız I
Yalnız II
II ve III
I, II ve III
6.

Kazazedenin solunum yapıp yapmadığı "bak-dinle-hisset" yöntemiyle 5 saniye süre ile kontrol ediliyor.

Aşağıdakilerden hangisi bu yönteme ait olarak ilk yardımcının yaptığı bir uygulama değildir?

Eli ile göğüs kafesi merkezine bası uygulaması
Göğüs kafesinin solunum hareketlerini gözlemesi
Eli ile göğüs kafesi hareketlerini hissetmeye çalışmas
Yüzünü kazazedenin ağzına yaklaştırarak soluğu yanağında hissetmeye çalışmas
2
İlk Yardım
7.

Kanama olan bölgeye turnike uygulaken aşağıdakilerden hangisine dikkat edilmelidir?

Eklem bölgesi olmasına
Kalp seviyesinde bir bölge olmasına
Vücutta yassı kemiklerin olduğu bölge olmasına
Vücutta atardamarların geçtiği ve tek kemikli bölge olmasına
8.

Uzuv kopması durumunda aşağıdaki uygulamalardan hangisi yapılmaz?

Tıbbi birimleri haberdar etmek
Kazazedenin bilincini açık tutmaya çalışmak
Kopan uzvu temiz bir bezle sararak sıcak tutmak
Kopan uzvu temiz ve su geçirmez torbaya koyduktan sonra soğuk tutmak
9.

Kaza yerine ulaşan ilk yardımcının öncelikle yapması gereken nedir?

Yaralıları belirlemek
Yaralıları araçtan çıkarmak
Kazayı yetkililere haber vermek
Kendisinin ve yaralıların güvenliğini sağlamak
10.

Bak - Dinle - Hisset yönteminde "Bak" ne anlama gelir?

Yaralının göğüs kafesinin inip kalktığına bakılması
Kaza bölgesinde yanıcı madde olup olmadığına bakılması
Yaralıda kırık olup olmadığına bakılması
Kaç yaralı olduğuna bakılması
3
Trafik
1.

Araçların yüklü veya yüksüz olarak kara yolunda güvenli seyirlerini temin amacı ile uzunluk, genişlik ve yüksekliklerini belirle- yen ölçülere ne denir?

Gabari
Taşıma sınırı
Dingil ağırlığı
Hız sınırlayıcı
2.

Şekildeki yol bölümünde görülen trafik işa- ret levhası sürücüye neyi bildirir?

Bölünmüş yola gireceğini
Tali yol kavşağına yaklaştığını
İki yönlü yol kesimine yaklaştığını
İleride kontrolsüz bir kavşağın olduğunu
3.

Aşağıdakilerden hangisi girişi olmayan yol işaret levhasıdır

4.

Aksine bir işaret yoksa şekildeki aracın yerleşim yeri içindeki azami hızı saatte kaç kilometredir?

30
50
70
80
5.

I- Görülmelerinin engellenmesi
II- Sorumlu kuruluşların eskiyenleri yenisi ile değiştirmesi
III- Üzerlerine yazı yazılması, çizilmesi, kırılması, delinmesi, sökülmesi

Trafik işaretleri ile ilgili olarak yukarıdaki davranışlardan hangilerinin yapılması yasaktır

I ve II
I ve III
II ve III
I, II ve III
6.

Şekildeki trafik işaretini gören sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?

Aracının hızını artırması
Aracının hızını azaltması
Öndeki aracı geçmemesi
İlk geçiş hakkını yayalara vermesi
4
Trafik
7.

Şekildeki trafik işareti neyi bildirir?

Traktörün geçebileceğini
Traktörün giremeyeceğini
Traktörlerin park edebileceğini
Sadece traktörün girebileceğini
8.

Şekle göre, araç sürücüsünün aşağıdakilerden hangisini yapması yasaktır?

Sola dönüş yapması
Sağa dönüş yapması
Aynı yönde seyretmesi
Kavşağa yaklaşırken hızını azaltması
9.

İşaret levhalarıyla ilgili aşağıdaki davranışlardan hangisi trafiği tehlikeye düşürmez?

Yerlerinin değiştirilmesi
Üzerlerine yazı yazılması
Görülmelerinin engellenmesi
Eskiyenlerin yenileriyle değiştirilmesi
10.

Şekildeki trafik işareti neyi bildirir?

Kaygan yola yaklaşıldığını
Kara yolunun deniz kıyısında bittiğini
Tehlikeli iniş eğimli bir kesime yaklaşıldığını
Taşıt yoluna taş, kaya veya toprak düşebileceğini
5
Motor
1.

Aşağıdakilerden hangisi araçlarda gücün kaynağıdır?

Şaft
Motor
Tekerlek
Vites kutusu
2.

Akünün elektrolit seviyesi azalmış ise ne ilave edilir?

Asit
Alkol
Saf su
Antifriz
3.

Dizel motorlu aracın gösterge panelinde aşağıdaki ikaz ışıklarından hangisinin yanıyor olması, ısıtma bujilerinin çalışmakta olduğunu bildirir?

4.

Aşağıdakilerden hangisi termostatın görevidir?

Motor soğutma suyu sıcaklığını çalışma sıcaklığında sabit tutmak
Karterdeki yağı yağ kanallarına göndermek
Diferansiyeli çalışma sıcaklığında tutmak
Yakıt-hava karışımını ayarlamak
5.

Şekilde soru işareti (?) ile gösterilen ve aracın hareketi için gerekli gücü sağlayan aşağıdakilerden hangisidir?

Rot
Fren
Motor
Diferansiyel
6.

Şekilde soru işareti (?) ile gösterilen ve motorda yanma sonucu oluşan gazların dışarı atılmasını sağlayan parça aşağıdakilerden hangisidir?

Karter
Külbütör kapağı
Egzoz manifoldu
Emme manifoldu
6
Motor
7.

Aşağıdakilerden hangisi araçta fazla yakıt tüketimine sebep olur?

Bujilerin yeni olması
Yakıt borularının uzun olması
Depodaki yakıt seviyesinin düşmesi
Tavsiye edilmeyen araç lastiği kullanılması
8.

Motor bloğundaki su kanallarında paslanma ve kireçlenmenin oluşması aşağıdakilerden hangisine sebep olur?

Motorun fazla ısınmasına
Motor gücünün artmasına
Fren hidroliğinin azalmasına
Bijon somunlarının gevşemesine
9.

Çarpışma durumunda otomatik olarak şişerek sürücü ve yolcuların ölüm ve yaralanmalarını azaltan pasif güvenlik sisteminin adı nedir?

ABS fren
Hafızalı koltuk
Otomatik hız kontrol
Hava yastığı (Airbag)
10.

Hangisi silindir içinde sıkıştırılmış olan yakıt-hava karışımını elektrik kıvılcımı ile ateşler?

Buji
Distribütör
Ateşleme bobini
Kontak anahtarı
7
Sitemizde her sayfada yalnızca bir adet reklam yayınlanmaktadır.
Sunucu masraflarının yüksek olması sebebiyle bu site için
Adblock eklentinizi devredışı bırakırsanız seviniriz.
Saygılar Sevgiler =)